Fagstoff

Studielån og stipend

Publisert: 07.12.2009, Oppdatert: 11.05.2011
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Lånekassens logo

Når du er elev i videregående skole eller student på høyere utdanning, kan du få utdanningsstøtte fra Lånekassen. Hensikten med denne ordningen er at alle skal ha råd til å ta utdanning, det skal ikke være forskjell på fattig og rik.

stipend og studielånLånekassen sender ut brev om hvor mye du har fått innvilget i studielån og stipend. Summen avhenger av hvor mye penger du eventuelt tjener ved siden av studiene eller om du selv har formue.
Fotograf: Johnny Syversen
  

 

skolearbeidElever i videregående skole kan få støtte til utstyr, borteboerstipend og også grunnstipend og lån dersom foreldrene har lav inntekt og formue.
Fotograf: Sonja Iskov
  

Stipend og lån

Utdanningsstøtten består av stipend og lån. Utdanningsstipend er en sum som du får, og som ikke skal betales tilbake. Det er en "gavepakke" fra staten. Studielån skal naturligvis betales tilbake, og her løper det renter. Vanligvis er det ikke svært høy rente på studielån fra Lånekassen, men dette vil variere med rentenivået ellers.

Man søker om utdanningsstøtte for hvert studieår. Får du innvilget dette, kommer det månedlige utbetalinger på kontoen din i ti måneder av året. I sommermånedene kommer det ingenting. Da er det sommerferie, og du har anledning til å tjene penger på en jobb.

auditoriumNår du får innvilget utdanningsstøtte til høyere utdanning, får du utbetalt en viss sum en gang i måneden.
Fotograf: Ingar Storfjell
 

Elever i videregående skole

Alle elever som går i videregående skole, kan få stipend til utstyr. Størrelsen på stipendet varierer med de ulike studieretningene. Elever som må bo borte under utdanningen, kan få støtte til boutgifter og reise. Utstyrsstipend, bostipend og reisestipend kan man få uansett hva foreldrene tjener.

Elever som har foreldre med lav inntekt og formue, kan få grunnstipend og lån. Størrelsen på summen er avhengig av foreldrenes inntekt og formue (hva de eier). Hva du selv tjener, har ingen innvirkning på hva du får fra Lånekassen, med mindre du har lærlinglønn, trygd eller pensjon – da får du fradrag i utdanningsstøtten for dette.

Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan søke om de andre typene stipend og lån. I praksis vil lærlinger som bor hjemme, sjelden få stipend, fordi lærlinglønnen påvirker hvor mye du kan få fra Lånekassen.

Høyere utdanning

Når du tar videre utdanning etter videregående skole, er du voksen, og hva foreldrene dine har av inntekt og formue, har ingen innvirkning på hva du kan få av studiestipend og -lån. Det har derimot din egen inntekt og formue. Dersom du tjener mye og kanskje i tillegg har en del sparepenger, får du mindre utdanningsstøtte.

Når du får innvilget utdanningsstøtte til høyere utdanning, får du utbetalt en bestemt sum hver måned i studieåret. Først i etterkant får du endelig beskjed om hvor mye av dette som er stipend, og hvor mye som er lån. Før Lånekassen ser hvor mye stipend du skal få, skal de ha oversikt over hvor mye du har tjent, og om du har gjennomført og bestått de eksamenene du hadde planlagt. Dersom de ser at du har fått utbetalt for mye stipend, kan de gjøre dette om til lån.

Tilbakebetaling

Først når du er ferdig med utdanningen din, begynner du å betale tilbake på studielånet. Da har du gjerne skaffet deg en godt betalt jobb. Dersom du har problemer med å skaffe deg jobb etter endte studier, kan du søke om utsettelse på nedbetalingen.

Studiet er rentefritt så lenge du er i fulltidsutdanning og mottar utdanningsstøtte fra Lånekassen.
Det er mulig å søke om studielån også i andre banker enn Lånekassen. Men vanligvis har slike lån så høy rente at de fleste betakker seg. 

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold