Fagstoff

Personlig verneutstyr

Publisert: 29.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017

For elektrofagfolk vil personlig verneutstyr kunne bestå av:

Hjelm, vernebriller, hansker og bukse. Foto. 

I HMS-lovgivningen stilles det krav om bruk av verneutstyr når man utfører visse typer arbeid. Hvilket personlig verneutstyr som skal benyttes, må ses i sammenheng med hvilken type arbeid det gjelder, og hvilket miljø det skal utføres i.

Kravet om verneutstyr finner vi i forskrift om bruk av personlig verneutstyr.

Forskriftens virkeområde:

«Forskriften gjelder for bruk av personlig verneutstyr i alle virksomheter som omfattes av arbeidsmiljøloven.»

Relatert innhold

Faglig