Fagstoff

Tetninger

Publisert: 05.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Tetninger

Tetninger har som oppgave å skille to medier fra hverandre.
Vi skiller mellom akseltetninger og flenstetninger.

Eksempel på leverandører av tetninger:

Vestpak AS

Parker

 

 

 

 

O-ringer benyttes til blant annet tetninger i pneumatiske og hydrauliske systemer.O-ringer benyttes til blant annet tetninger i pneumatiske og hydrauliske systemer.
Opphavsmann: Vestpak AS

 

 

 

PakningerPakninger
Opphavsmann: Industriskolen

 

 

 

Tetningsvæsker kan doseres direkte fra flasken eller ved hjelp av enkle doseringsmidlerTetningsvæsker kan doseres direkte fra flasken eller ved hjelp av enkle doseringsmidler
Opphavsmann: Industriskolen

 

 

 

Bilde av loctite tetningerLoctite tetninger
Opphavsmann: Industriskolen
 

Når det gjelder generelle egenskaper til tetninger, er det viktig å få klarlagt hvilke medium det skal tettes mellom. Når det gjelder gummimaterialer, er dette særs viktig. Arbeidstemperatur og trykk påvirker også valget av materiale og hardhet.

Det er ingen fordel å velge et gummimateriale som dekker et større temperaturområde enn nødvendig. Ved å gjøre dette kan andre egenskaper bli borte, noe som kan medføre ekstra kostnader.

O-ringer (akseltetninger)
O-ringer av gummi løser en rekke tetningsproblemer.
Disse benyttes til blant annet tetninger i pneumatiske og hydrauliske systemer. O-ringer benyttes også til å tette skrulokk og flenser.

I en del tilfeller stilles det store krav til tetningseffekten.
Her benytter en støtteringer for å hindre at O-ringen presses ut.
I tillegg til at du får kjøpt O-ringer med bestemte diametermål, leveres disse som rundsnor. Snoren kan da kappes i riktig lengde og limes sammen. Hardheten og kvaliteten til en O-ring må tilpasses bruksområdet.

Pakninger (flenstetninger)
Flytende pakningssement benyttes svært ofte ved montering av maskindeler for å tette plane overflater og flenser til pumper, girkasser og motorflense mv. med spalte opp til 0,5 mm.

Svært ofte erstatter flytende pakningssement ordinære pakninger. Flytende pakninger gir en fleksibel og/eller elastisk tetning som er motstandsdyktig mot vibrasjoner, varme, olje og industrielle væsker.

Etter montering kan sammenslutningen demonteres med vanlige verktøy.

Tetningsvæsker
Gjengetetning brukes for å låse gjenger mot trykk fra gass, luft, vann, olje, oksygen og industrielle væsker. Gjengetetning erstatter
hamp og PTFE-tape. Produktene er varme og vibrasjonssikre og finnes i ulike styrker.

Produktene kan doseres direkte fra flasken eller ved hjelp av enkle doseringsmidler.

Tetningslim
Loctite
Produktene er designet med en patentert gummiteknologi for å
forbedre sin styrke og øke hurtiglimenes kapasitet, som ved:
• bruddstyrke
• skrellstyrke
• sjokk
• slagstyrke

Produktene gir hurtig liming på de fleste materialer, inkludert:
• metall
• plast
• elastomerer

Dette gjelder også sure yter og porøse materialer som:
• tre
• papir
• skinn
• tekstil

Prosedyre for montering av pakninger les mer
  1. Kontroller pakningen. Det skal ikke finnes ”sår” på tetningsflatene.
  2. Sett inn to av boltene 180o overfor hverandre.
  3. Heng på testflens, og monter pakning.
  4. Trekk til de to boltene til du møter vesentlig motstand. Flensenes innerdiameter skal møte hverandre.
  5. Monter de resterende boltene, og trekk dem inntil flensene (ingen bolter skal være løse).
  6. Nå er forbindelsen klar til test.
skjul
Relatert innhold