Fagstoff

Skruer

Publisert: 05.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Mekanisk sammenføyning: skrue og skive

En skrue er en sylindrisk eller konisk bolt med gjenger og hode. Skruen har et stort anvendelsesområde og finnes i mange former. Mest brukt er den som forbindelsesskrue for sammenføyning av atskilte deler.

SkrusikringerSkrusikringer
Opphavsmann: Industriskolen


SkrueSkrue 


Fasthetsklasser for skruerFasthetsklasser for skruer
Opphavsmann: Industriskolen
 


MomentnøkkelMomentnøkkel
Opphavsmann: Industriskolen

Ved montering blir mange sammenføyninger skrudd sammen med skruer (bolter) og muttere. Ulike skruer blir også brukt der det ikke trengs noe større moment i sammenføyningen. Fordelen med
skrudde sammenføyninger er at de er lett å demontere hvis det blir nødvendig, som ved vedlikehold og reparasjoner.

Vær oppmerksom på at det finnes andre typer merkesystemer enn ISO.

For øvrig er det et grunnleggende prinsipp ved utskifting av bolter at en velger bolter som tilsvarer dem som sitter der fra før, eller at en følger anvisning fra tegningsunderlaget. 

Fasthetsklasse

For skruer og muttere er det fastsatt bestemte fasthetsklasser. Med fasthet mener vi hvor sterkt materialet i skruen er. For at vi skal kunne velge den best egnede skruen, er det en kode på skruehodet som angir skruens fasthetsklasse.

Moment

En momentnøkkel er et verktøy til å trekke til skruer, muttere og andre festemidler med et bestemt moment (Nm). Riktig moment er viktig for at deler ikke skal løsne, eller for at pakninger skal være tette. For eksempel må boltene som holder topplokket på en bilmotor på plass, trekkes til med momentnøkkel. Et annet eksempel er bolter i flenser i rørsystemer med høyt trykk.

 

Relatert innhold