Fagstoff

Toleranser og pasninger

Publisert: 05.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Klaringspasning

Her skal vi se på ulike typer av pasninger og toleranser.

Interaktiv presentasjon:

  

ToleranserToleranser
Opphavsmann: Industriskolen
 

Pasninger

Når vi lager en aksel og boring som skal passe sammen, må vi ta hensyn til to toleranser: toleransen på akslingen og toleransen på boringen. Da bruker vi begrepet pasning, som vil si hvordan de to delene passer sammen når vi tar hensyn til toleransene.

Klaringspasning

Denne pasningen har klaring mellom boring og aksel i hele toleranseområdet.

Mellompasning

Denne pasningen kan både ha klaring og lett press, alt etter hvor en ligger i toleranseområdet.

Presspasning

Denne pasningen har press mellom aksel og boring i hele toleranseområdet.

Toleranser

Behovet for toleranse og pasninger for maskinerte arbeidsstykker oppstod hovedsakelig som følge av unøyaktighet under tilvirkningsprosesser. For at funksjonene skulle tilfredsstilles, ble det funnet tilstrekkelig å tilvirke arbeidsstykket slik at målene lå innenfor to tillatte områder, det vil si en toleranse. Dette er en tillatt variasjon av størrelsen på det ferdige produktet.

Relatert innhold