Oppgave

Oppgaver til «Forslag til ulike typer turer»

Publisert: 15.10.2010
  1. Hvordan kan du få kjennskap til hvilke turmuligheter som finnes i nærheten av den barnehagen, skolen eller fritidsklubben du jobber i?
  2. Hvorfor er det viktig å kjenne til flere ulike turmuligheter?
  3. Kan du tilføye flere tureksempler til listen du finner på denne siden?
  4. Diskuter hvilke utfordringer og muligheter som ligger i det å ta barna med på overnattingsturer og nattevandringer.
  5. Velg dere en type tur hver og lag en plan for en tur for en bestemt aldersgruppe. Bruk et verktøy der dere kan kommentere i hverandres tekst, og gi tilbakemelding til minst fire andre i klassen.