Oppgave

Hva kan du rundt varme?

Publisert: 11.09.2018

Denne testen består av flere oppgaver med alternative svar. Du kan gjennomføre testen så mange ganger du vil. Spørsmålene er fra hele læringsoppdraget.

For å teste din kompetanse i gjennomgått tema bør du ta denne testen. Dette blir en "sjekkliste" for din egen del over hva du har fått med deg, og hva du eventuelt bør trene mer på.