Fagstoff

Bruksområder for varmepumper

Publisert: 28.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Innedelen til en varmepumpe. Foto. Innedelen til en varmepumpe. 

 

Skolemodell av varmepumpe. Foto. Varmepumpe til demonstrasjon.  

 

Ulike typer varmepumper brukt til oppvarming 

Forskjellige bruksområder

Til oppvarming

På grunn av stor etterspørsel har prisen på elektrisk kraft økt de siste årene. Samtidig har teknologisk framgang og effektiv produksjon gjort at prisen på varmepumper har gått ned. Til sammen har dette gitt en økning i antall installerte varmepumper til oppvarming. Mens varmepumper før var kompliserte og dyre og forbeholdt store bygninger, er det nå vanlig å installere varmepumper i privatboliger.

Til nedkjøling

Det er til nedkjøling at varmepumper har den største utbredelsen. I dag finnes det svært få norske hjem uten kjøleskap og dypfryser. Her brukes varmepumpen til å kjøle ned et isolert kammer hvor vi oppbevarer næringsmidler for å øke holdbarheten. Før varmepumper gjorde det mulig å kjøle ned og fryse mat, var salting, sylting, hermetisering, røyking og tørking de vanligste metodene for å konservere bær, frukt, kjøtt og fisk.

Til oppvarming og nedkjøling

I deler av verden med vintertemperaturer ned mot 0 grader celsius og høye sommertemperaturer har varmepumper stor utbredelse. Om vinteren kan en varmepumpe alene stå for hele oppvarmingsbehovet i en husstand. Om sommeren kan benyttes til å holde innetemperaturen på et behagelig nivå.