Fagstoff

Brenngasskjæring og brenngass

Publisert: 28.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Brenngass

Brenngasskjæring er en forbrenningsprosess.

Skjærebrenning
Opphavsmann: Rune Mathisen, Åge Jensen
 

Aktuelle skjæremetoder
Opphavsmann: Industriskolen
 

 

Montering av gassflasker
Opphavsmann: Industriskolen
 

 

Les mer om Gasskjæring fra AGA

 

 

AcetylenAcetylen
Fotograf: Industriskolen
 

Aktuelle skjæremunnstykkerAktuelle skjæremunnstykker
Opphavsmann: Industriskolen


BrenngassettBrenngassett
Opphavsmann: Bru-nO
 
 

Oksygen og acetylen manometerOksygen og acetylen manometer
Fotograf: Industriskolen
RetursperreventilerRetursperreventiler
Opphavsmann: Industriskolen

En brenngass og oksygen varmer opp stålet til antennelsestemperatur. Når denne temperaturen er nådd, slipper en til en kraftig strøm av rent oksygen. Dette oksygenet reagerer med det varme stålet, og stålet brenner. Gassens energi blåser det brennende stålet ut av snittet.

Brenngass
AGA er en leverandør av brenngasser, blant annet acetylen og propan.

Brenngasser fra AGA

Gassene har ulike egenskaper og derfor også ulike bruksområder.

Skjæreoksygen
Skjæreoksygenet reagerer med det allerede varme metallet, og forbrenningen starter. Renheten til skjæreoksygenet har stor betydning for reaksjonshastigheten med metallet og dermed også for skjærehastigheten. Jo høyere renhet, desto høyere skjærehastighet og produktivitet.

Utstyr
Riktig utstyr til den jobben som skal utføres, er, sammen med rett brenngass, en forutsetning for at resultatet skal bli bra. Skjæremunnstykket må velges ut fra
materialtykkelse og hvilken brenngass en bruker. Dagens munnstykker er utformet på en slik måte at oksygenet får en stor utstrømningshastighet. Dette gjør at skjærehastigheten blir høy.

Materialer
Brenngasskjæring kan brukes på ulegert og lavlegert stål. Alt fra tynne plater til plater med flere meters tykkelse kan skjæres.

Sikkerhet (HMS)
For at ikke bruk av brenngasser sammen med oksygen skal gi farlige situasjoner, er det viktig å ta nødvendige forhåndsregler. Det er viktig å vite om hvilke egenskaper gassene har, hvordan utstyret skal brukes, og hvilket sikkerhetsutstyr som må benyttes.

I tillegg kan en øke sikkerheten ved å bruke lukttilsatt oksygen. En liten mengde luktstoff, DMS, er tilsatt oksygenet for å gjøre det mulig å oppdage en eventuell oksygenlekkasje. Brann- og eksplosjonrisikoen reduseres, samtidig som oksygenets egenskaper er de samme.

Regulatorer
Det finnes en rekke typer av regulatorer beregnet for ulike typer av gasser.

Formålet med en reduksjonsventil er å redusere det høye trykket vi har på gassflasker, til et passende arbeidstrykk som kan reguleres i henhold til gitt arbeidssituasjon. Tilførselen av gass må også være stabil.

NB: Vær rask med å stenge alle ventiler på brennerhåndtaket og
reduksjonsventiler. Dersom acetylenflasken blir oppvarmet må den avkjøles med en gang. Her må en følge visse prosedyrer.
I dag er det påbudt med tilbakeslagsventil på gassveiseutstyret. De hindrer gassen i å komme inn til gassbeholderne, fordi de stenger automatisk ved tilbakeslag i brenneren.

Egenskaper til en reduksjonsventil les mer
  • Den må ha god stabilitet som sikrer en stabil gassflamme under arbeidet.
  • Stabiliteten opprettholdes også ved store gassuttak.
  • Den reduserer det høye beholdertrykket til et passende arbeidstrykk.
  • Presis og stabil sveise-/varmeflamme sparer tid og øker produktiviteten.
skjul


Retursperreventiler (tilbakeslagsventil)

Det hender at en får tilbakeslag under arbeid med gassveising og skjæring. Dersom forbrenningshastigheten innover er større enn utstrømningshastigheten på gassene, kan en få tilbakeslag. En hører da en rekke smeller eller en pipelyd. Det kan også være andre årsaker til at en får tilbakeslag, som for eksempel for varmt sveisebend eller skjæremunnstykke, at munnstykket er løst, eller at det er lekkasje på brenner og slanger. Flammen kan også ha oksygenoverskudd.

Det skilles mellom tre typer tilbakeslag:

Begrenset tilbakeslag les mer

Begrenset tilbakeslag får du når flammen slår inn i sveisebendet eller brenneren og tenner og slokker med en rekke knall.

skjul
Vedvarende tilbakeslag les mer

Vedvarende tilbakeslag får du når flammen slår inn i brenneren og forsetter å brenne innover med en vislende eller pipende lyd. Vær rask med å stenge begge ventilene på sveisehåndtaket samt reduksjonsventilene.

skjul

Fullstendig tilbakeslag les mer

Fullstendig tilbakeslag vil si at flammene slår inn i brenneren og slangene. Nå kan både slanger og reduksjonsventiler eksplodere.

skjul


Relatert innhold