Fagstoff

Glass

Publisert: 28.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Knust bilrute, steinsprut. Laminert glass hindrer at ruta knuser helt.

Glass blir framstilt av kalk, sand og soda, og dette smeltes og herdes ved pressing. Herdespenningene øker glassets styrke flere ganger.

Glassfasade husGlassfasade hus
Fotograf: ViaMoi

Les mer om Glass-materiale

Glass er et materiale som er gjennomsiktig, sterkt og ikke spesielt reaktivt, og på grunn av dette har det mange bruksområder. Glass brukes for eksempel i vinduer, til å drikke av, til oppbevaring av væsker og matvarer, innen kjemi og i karosserikonstruksjoner og kjøretøyer.

Glass blir framstilt av kalk, sand og soda, som smeltes og herdes ved pressing. Herdespenningene øker glassets styrke flere ganger.

Bruk av glass i kjøretøy

Vi skal her se på bruk av glass i karosserikonstruksjoner og kjøretøyer.

Ved bruk i moderne karosserier er det flere krav som stilles til glassene − ikke bare at det skal være god sikt gjennom dem. Egenskapene og kravene kan punktvis opplistes slik:

  • Alle ruter skal være «sikkerhetsglass» jf. bestemmelser om kjøretøy.
  • Glassene er bærende elementer i karosseriet.
  • Glassene skal ha varmeisolerende effekt.
  • Glassene skal filtrere UV-stråler (sollys).
  • Glassene skal være en integrert del av formen på karosseriet.
  • Noen glassruter i kjøretøyet må kombineres med varmetråder for avising/kondensfjerning.
  • Glassene skal kunne monteres og demonteres uten større vanskeligheter.

Mann vasker bilvinduMann vasker bilvindu 

Glasstyper i kjøretøy

I kjøretøyforeskriftene, § 31-2, beskrives hvilke glassrutetyper som er godkjent i kjøretøy. Her står blant annet:

«Frontvindu skal være av laminert glass. Andre vinduer skal være av laminert eller herdet glass. Vindu, unntatt frontvindu, som
skal brukes som nødutgang, skal ikke være av laminert glass. Innvendige vindu og takvindu kan være av plast».

Vi skal nå se på ulike aktuelle glassbenevnelser
og det som er karakteristisk for disse glasstypene.

 

Herdet glass les mer

Herdet glass framstilles ved at det under herdeprosessen benyttes varierende luftavkjøling. En oppnår da at overflaten i en bilrute står under trykkspenning mens kjernen blir seigere. Dette er grunnen til at det ikke oppstår farlige splinter om en rute knuses av en ytre påvirkning. I tillegg opererer en med en annen glasstruktur i spesialherdede frontruter ved å tilvirke et område med grovere bruddstruktur foran føreren. Dette gjør at sikten opprettholdes noe bedre i dette viktige området.

skjul

 

Laminert glass les mer

Laminert glass består av et glassmateriale som ligner mye på herdet glass, men i tillegg er ruten delt i minst to lag med et mellomlegg av PVB-plastfolie imellom. Store ruter i busser har gjerne to lag med PVB-folie mellom glasslagene. Ved skader vil glasset bli knust i små deler, men det blir likevel holdt sammen som en enhet på grunn av den fleksible plastfolien, slik at føreren ikke får bitene slengt over seg. I tillegg vil det være en viss sikt gjennom ruten selv om den er skadet. En laminert frontrute vil med sin fleksibilitet kunne tåle en god del ytre påvirkning og beskytter dem som er i kjøretøyet, mot skade fra for eksempel en uforutsett stein.

skjul

 

Farget glass les mer

For å beskytte mot UV-strålene fra sollyset (synlige) og spesielt IR-strålene (usynlige og varmeutviklende) benyttes farget glass. Innfarget glass demper gjennomstrålingen – spesielt av IR-strålene. Farget glass i kjøretøyets vindusruter gir også et estetisk forbedret utseende.

skjul

 

Isolert glass les mer

Isolert glass benyttes i komfortable busser som i tillegg har kompliserte VVS-anlegg for å innfri økende komfortkrav som stilles til persontransport over lengre avstander. Det benyttes doble ruter som er limt sammen med et tett luftrom imellom.

skjul

 

Oppvarmet glass les mer

Oppvarming av glassene oppnår en ved at det monteres varmetråder av sølvlegering på innsiden av glassruten. Legeringen smeltes på ruten ved hjelp av en varmebehandling. Etterpå blir det lagt på et belegg som beskytter mot oksidering og mekanisk påvirkning.

skjul
Relatert innhold