Fagstoff

Elastomerene − gummi

Publisert: 28.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Brukte bildekk

Elastomerene finnes både som termoplast og herdeplast, men er som type bedre kjent som gummi.

Les mer om

Gummi fra Store Norske Leksikon

 GummihanskerGummihansker
Opphavsmann: morgueFile
 

 

 

Se et eksemple på en

Bedrift som produserer produkter i gummi

 

 Gummiproduksjon
Leverandør: NRK
  

En fellesegenskap for elastomerene er at de «kan strekkes til minst det doble av sin lengde for så å gå tilbake til samme form etter belastningen».

Gummi er en elastomer, som gjennom vulkaniseringen
har fått molekylkjedene bundet sammen med tverrbindinger.

Gummiprodukter framstilles enten fra naturgummi
eller kunstig som syntetisk gummi.

Naturgummi blir framstilt av saft fra gummitreet (lateks), som bearbeides videre med syrer til en får rågummi. Deretter går materialet gjennom en vulkaniseringsprosess der det tilsettes
svovel. Naturgummi benyttes i bildekk.

Styrengummi (forkortet SBR) er et vanlig syntetisk gummimateriale som benyttes i blant annet slanger, dekk, elektriske ledninger, bufferter og fjærelementer.

Fluorgummi har stor motstand mot olje og benyttes i oljebestandige slanger og pakninger.

Nitrilgummi har bra motstand mot organiske løsemidler og benyttes derfor blant annet i hansker.

Vulkanisering er en bearbeidingsprosess
(varmeforming 140−180 ºC) som former gummien til et sluttprodukt.

Gummi benyttes på mange deler i chassis og karosseripåbygg (slanger, dekk, luftbelger, gummibufferter, fôringer, pakninger osv.). Gummiens elastiske og vibrasjonsdempende egenskaper er bakgrunnen for at materialet benyttes så mye i kjøretøy.

Oppgaver
Relatert innhold