Fagstoff

Kompositte materialer

Publisert: 28.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Kompositte materialer: Vevd glassfiber (SEM)

Kompositter er en blanding av ulike materialer. Blandingen gjør at produktet får bedre egenskaper.

 

FiberglassFiberglass

 

Glassfiber, SEMGlassfiber, SEM 

 

Film kompositte materialer

 

 

Komposittbåt.foto.Komposittbåt
Fotograf: Industriskolen
  

 

Kompositte materialerKompositte materialer
Fotograf: Industriskolen
 

 


VegaflyingVegaflying
Opphavsmann: Gunnar Stette
 

 

Hva er kompositter?
Materialer som benyttes i en del industriprodukter, er ofte laget av kompositte materialer. Et kompositt er en blanding av ulike materialer. Blandingen gjør at produktet får bedre egenskaper. Komposittmaterialet vil både være sterkere og lettere enn de materialene vi ellers har i dag, avhengig av materialsammensetningen.
Ofte inngår en spesiell varmebehandling som herder produktet.

Typer kompositter
• Armert betong, er også det mest brukte komposittet
• Blanding av glassfiber og herdeplast, der en utnytter plastens
formbarhet og glassets stivhet og styrke
• Karbonfiber
• Naturfiber, som er en spesiell fibergruppe som er tatt i bruk igjen
industrielt og er etter hvert mye brukt i for eksempel paneler i bilindustrien.

Hva er plastkompositter?
Komposittmaterialer eller kompositter er en samlebetegnelse for blandingsmaterialer der en utnytter de gode egenskapene til hver av bestanddelene. Et kompositt består av én eller flere kontinuerlige eller diskontinuerlige fibre (armering) innbakt i en fase (plast) kalt matrise.

Glassfiber er et materiale som smeltes og formes til ekstremt fine fibre (glasstråder eller smeltet sand) med en tykkelse på mellom 0,001 og 0,1 mm. Før sammensetting (veving) blir de primet med en primer som legger seg rundt fibrene slik at de ikke brekker.
Glassfiber er mye brukt til å produsere tekstiler, for eksempel matter. Den benyttes også i plastprodukter der en oppnår et sammensatt og ikke minst avstivet materiale kjent som GAP (glassfiberarmert plast) eller som GRP av det engelske "glass-reinforced plastic". En har de siste årene gått over til å kalle materialet GUP (glassfiberarmert umettet polyester).

I midten på 60-årene ble det vanlig å produsere båter i glassfiber. Det ble brukt epoxy herdeplast som ble strøket inn i glassfibervev. En støpeform som bestemte formen på utsiden av båten, ble brukt til et stort antall båter. Det ble mulig å lage båter med former som ikke lignet de tidligere trebåtene.

Gode grunner til å bruke kompositter
• lav vekt
• høy styrke i forhold til vekten
• stor stivhet i forhold til vekten
• utmerket korrosjonsbestandighet
• gode utmattingsegenskaper
• kan skreddersys for å få riktige materialegenskaper

Anvendelse av kompositter
• Fly- og romfartsindustrien: space shuttle, vinger, høyde- og 
sideror, gulv i fly og helikopter og luftinntak
• Bilindustrien: drivakslinger, karosserier, støtfangere og
innvendige detaljer
• Marine bruksområder: båtskrog, propellakslinger, propellblader,
overbygg
• Sport- og fritid: tennisracketer, golfkøller, sykkelrammer og hjul,
ski og skistaver
• Offshore: rør, tanker og beskyttelsestrukturer
• Deksler på ulike verktøy og maskiner er også ofte laget av
kompositte materialer.

Oppgaver
Relatert innhold