Fagstoff

Plastmateriale

Publisert: 28.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Plastrør

Plast er en fellesbetegnelse på en stor materialgruppe. De ulike typene plast har en rekke fellestrekk.


Film om plast 

PlastbøtterPlastbøtter  

 

Plastmaterialene blir delt inn i to hovedgrupper;
termoplast og herdeplast:
Herdeplast fra Store Norske Leksikon

 

Termoplast fra Wikipedia

 

 

 

 

Her finner du noen spennende filmer om plastfremstilling hentet fra Youtube:

 

Film om Plastfremstillingmetoder på engelsk

 

Film om plastfremstillingsprosessen på engelsk

 

Film som viser hvordan plastflasker blir laget

 

Plastunderlag til kontorPlastunderlag til kontor  

 

Plastforum

 

En tekniker som sveiser en robotarm i plastmaterialeEn tekniker som sveiser en robotarm i plastmateriale

Utviklingen av enkelte halvsyntetiske plasttyper startet midt på 1900-tallet. I dag framstilles omtrent alle plasttyper ved kjemiske prosesser med utgangspunkt i jordolje, gass, vann, luft og salter. Samtidig som etterspørselen etter plast har økt enormt gjennom det siste hundreåret, har utviklingen av nye plasttyper økt. Det finnes plaster til nesten alle bruksområder en kan tenke seg.

Vi regner med at plastforbruket vil fortsette å øke betraktelig de neste årene. Økt framstilling av plast betyr at det vil bli økt forbruk av fossilt brensel (olje og gass).

Framstillingen av plast er likevel lite energikrevende i forhold til andre materialer som stål og aluminium. De viktigste plastmaterialene i dag er PE (polyetylen), PP (polypropylen) og PVC.

Plast er et svært lett materiale sammenlignet med metall. I praksis veier plasten en femdel av stål. Metall er cirka 100 ganger så stivt som plast, med en del varianter. Med lav temperatur vil plasten bli stiv og sprø, og ved varme vil mykheten øke. Dette må tas hensyn til når det gjelder bruksområder.

Plasten leder ikke strøm og er godt egnet til elektrisk isolasjon. Den leder ikke varme heller, noe som ofte kan være en fordel. Iblant kan dette også være negativt fordi plasten ikke er lett å kjøle ned hvis noe er i ferd med å gå varmt.

Vi kjenner til at metall utvider seg ved varme. Plasten utvider seg ti ganger så mye som metaller.

Plast har etter hvert tatt mye over i båtutstyr, da vi vet at metall korroderer. Også plast reagerer med væsker, og vi kan oppleve at plasten mister sin fasthet etter en tid. 

Forbruk av plast

Plastforbruk i prosent er cirka 25 prosent byggsektor, 20 prosent emballasje, 20 prosent tekniske artikler, 10 prosent maling, lakk og lim, 10 prosent andre artikler, 5 prosent hushold, 5 prosent innredning og møbel, 5 prosent sport og 5 prosent fritid.

I tillegg til de metalliske materialene benyttes det mye plastmaterialer (kunststoffer) i moderne kjøretøyer. Det er flere grunner til at kunststoffene overtar stadig flere bruksområder
der det tidligere ble brukt metall.

En vesentlig grunn er at materialene er blitt teknisk mye bedre, samtidig med at økte produksjonshastigheter har redusert enhetskostnadene en god del.

Bilindustrien nyter også godt av de materialene romfartsforskningen har utviklet til bruk i sine prosjekter, prosjekter hvor det er kvaliteten og ikke kostnadene som er viktigst.

Plastmaterialene er dessuten blitt mer reparasjonsvennlige i takt med den økende bruken.

Kjøretøybransjen har solide tradisjoner for å være kreativ når det gjelder å utvikle reparasjonsmetoder for de aktuelle konstruksjonsmaterialene som for eksempel et karosseri består av. 

Bearbeiding av plast

  • Plast kan sponskjæres.
  • Plast kan sveises med bruk av varmluft.
  • Plast kan limes med egnet løsemiddel og spesiallim.
  • Termoplast kan varmeformes.
  • Plast kan støpes med sprøytestøpning som vanligste metode.
Oppgaver
Relatert innhold