Oppgave

Oppdrag: Veiviseren - en samisk trollmann

Publisert: 09.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Ressurser

Spillefilmen Veiviseren av Nils Gaup (relatert).


NRK:
Video om trolldoms-prosesser i Finnmark på 1600-tallet

 

Film og kino: Filmstudieark Veiviseren 

 

vgskole.no:

Sagnet om Laurekadsj og tsjudene 

 

Kildenett:

Noaide 

 

Klipp fra serien Historien om Norge. 

Noaiden

I samisk folketradisjon ble den religiøse lederen, noai´di eller noaide på norsk, tillagt magiske evner. En noaide var en veiviser for den gruppa han var leder for.

Nils Gaups film Veiviseren gir oss et innblikk i samisk kultur på 1100-1200-tallet. I filmen er det karakteren Raste som har rollen som veiviser. Etter hvert blir oppgaven overført til unggutten Aigin.

Oppgave 1

Om samisk religion

Finn noen sentrale fakta om den før-kristne samiske naturreligionen.
 • Hva slags forhold til naturen hadde samene?
 • Hvordan så den samiske gudeverdenen ut?
 • Hvilke ulike funksjoner hadde noaiden?

 

Oppgave 2

Videoklippet fra Historien om Norge

Se klippet fra NRK-serien Historien om Norge.

Finnmark er det fylket i Norge der flest mennesker ble dømt for trolldom og hekseri på 1600-tallet. Hva kan være årsaken til dette?

 

Oppgave 3

Filmen Veiviseren

 1. Se filmen Veiviseren av Nils Gaup.
 2. Beskriv scener i filmen som viser oss hvilke magiske evner noaiden har og hvordan disse brukes til beste for gruppa.
 3. I filmen møter vi flere ville dyr som spiller en viktig rolle både i samisk religion og som symboler i filmen: ulv, bjørn, ravn og reinsokse. Hvilke egenskaper tillegges disse dyrene i samisk religion?
 4. Hvilken rolle spiller dyrene i filmen?
 5. Hvordan ser en runebom ut ? Hva ble den brukt til?
 6. Hvilken rolle spiller runebommen i filmen?
 7. Hvilke verdier står sentralt i den samiske kulturen som skildres i filmen?
 8. Hvordan oppfatter samene tsjudene i filmen?
 9. Beskriv hvordan hendelsene i filmen virker inn på Aigins utvikling som person.
 10. Hva forteller tittelen "Veiviseren" om innholdet i filmen?

 

Oppgave 4

Skriveoppgave

Skriv en artikkel der du gjør rede for hva filmen Veiviseren forteller om den opprinnelige samiske kulturen og religionen. Velg tittel selv.

Bruk opplysningene du har skaffet deg gjennom arbeidet med spørsmålene i oppgave 3.

Relatert innhold

Generelt