Oppgave

Hekser i vår tid

Publisert: 02.03.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Hekser og trollmenn


Ordet heks eller trollmann blir oftest brukt om de som utøver svart magi.


En person som kan kurere sykdom, blir i dag ofte omtalt som "healer". Samtidig omtaler vi personer som utfører samme type handlinger i ikke-vestlige kulturer, som "medisinmenn".


Den moderne heksebevegelsen i den vestlige verden er av relativt ny dato. Tilhengerne kaller seg Wicca-tilhengere eller wiccianere.

 

Wicca-tilhengerne hevder at de viderefører en førkristen fruktbarhetsreligion som har overlevd i det skjulte i tusen år, trass i massiv forfølgelse fra den kristne kirken.


De moderne heksene omtaler seg selv som hvite hekser som utfører gode gjerninger.

 

Wicca 

I de fleste kulturene fins det forestillinger om at noen mennesker har overnaturlige evner. Slike mennesker kan skade andre eller bringe ulykke over det samfunnet de lever i. Da sier en at de driver med svart magi. Andre kan kurere sykdommer, drive ut onde ånder eller se inn i framtiden. De utøver såkalt hvit magi.

Oppgave 1

En moderne wiccianer

Se tv-innslaget fra NRK-programserien "Oh my God!" og svar på spørsmålene.

  1. Lytt til samtalen mellom sikhen Sumeet Singh Patpatia og wicca-tilhengeren Kim Are Stende fra programmet "Oh my God!". Hvilke magiske evner mener Kim Are at han har?
  2. Hva kaller Kim Are den boka han holder å å skrive?
  3. Slå opp i Svarteboka i Språk- og litteraturhistorisk tidslinje. Hvor har Kim Are hentet navnet på boka fra?
  4. Hvilke språklige virkemidler bruker Kim Are når han utfører hekseritualer?

 

Oppgave 2

Kildebruk og sjangerskriving

Skriv en artikkel om heksetro i Norge i dag. Hent bakgrunns- stoff fra minst tre av kildene nedenfor.

Avslutt artikkelen med en kildeliste. Skriv også en kort kommentar der du grunngir valg av kilder (tenk bl.a. på relevans og senders troverdighet).

Hent fram kildelista

Kildeliste:

  1. Innslaget i TV-programmet "Oh my god" øverst på denne siden
  2. Artikkelen Men religionen var ikke død fra  bladet Forskning (nr.6, 1997)
  3. Nettstedet Wicca 
  4. Forskning.no: Hekser i skuddet 
  5. Nettstedet Kilden: Blant hekser og gudinner 
  6. Store norske leksikon om hekser 
skjul
Relatert innhold

Generelt