Oppgave

Folkeminnegransking

Publisert: 08.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017

"Een gamel febøn"

Illustrasjonen til venstre er et faksimile fra rettsproto- kollen i saken mot Helle Jonsdatter, en fattig kvinne som i 1652 ble anklaget for trolldom og stilt for retten i Sansvær i Buskerud.


Teksten er en såkalt febønn, en bønn som ble framsagt for å verne dyr mot onde makter. Denne bønnen hadde Helle Jonsdatter lært av moren sin.


Hør forsker Kyrre Kverndokk fortelle mer om prosessen mot Helle Jonsdatter:


 

 

FebønFebønn 
Opphavsmann: Universitetet i Oslo

 

Det vi vet om trolldom og hekseprosesser i gammel tid er resultatet av to hundre år med folkeminnegransking. Muntlige fortellinger og sagn har blitt skrevet ned og på den måten tatt vare på for ettertida. I denne oppgaven skal du prøve deg som folkeminnegransker.

Oppgave

Prøv deg som folkeminnesamler

I nettarkivet Norske trolldomsprosesser finner du avskrifter av rettsprotokoller frå trolldoms- og hekseprosesser i Norge fra 1600- og 1700-tallet.

Slik finner du fram i arkivet

Bruk prosessregistranten i nettarkivet (en blå boks med flere søkefelt). Skriv inn navnet på fylket ditt eller hjemkommunen din i rett felt, og klikk for å få opp søkeresultatet. Du får da fram en tabelloversikt med alle registrerte rettssakene. Ved å klikke på navnet på en tiltalt person får du opp dokumentene fra arkivet

skjul

 

  1. Finn fram til hekser og trollmenn som det ble ført sak mot i hjemkommunen din eller i hjemfylket ditt.
  2. Intervju personer i nærmiljøet ditt som kjenner til fortellinger eller sagn om hekser og trollmenn. Ofte er slike muntlige fortellinger knyttet til bestemte stedsnavn som forteller oss at det har skjedd dramatiske ting der.
  3. Skriv en artikkel om trolldom og hekseri på hjemstedet ditt eller i hjemfylket ditt. Se et eksempel på en slik artikkel på det lokalhistoriske nettstedet Kuling . Som kildegransker og folkeminnesamler er det viktig at du er nøye med å oppgi de kildene du har brukt som bakgrunn for artikkelen din.
  4. Publiser artikkelen på nettstedet lokalhistoriewiki .
Relatert innhold

Generelt