Fagstoff

Oppsummering varmepumper

Publisert: 28.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Image showing the thumbnail for content named \"Varme\"eForelesning om varme. 

 

 

Image showing the thumbnail for content named \"Varmepumper\"eForelesning om varmepumper. 

 

 

Image showing the thumbnail for content named \"Arbeid\"Arbeid. 

 

  • Temperaturen i et stoff er proporsjonal med den gjennomsnittlige bevegelsesenergien for molekylene i stoffet.
  • Varme er energi som overføres av seg selv fra et legeme med høy temperatur til et legeme med lavere temperatur.
  • En varmepumpe består av et lukket rørsystem med fordamper, pumpe, kondensator og ventil. Inne i røret sirkulerer det en væske med lavt kokepunkt, som fordamper ett sted i røret og kondenserer et annet sted.
  • Energiregnskapet for en varmepumpe kan vi formulere slik: Varmen som kommer inn i fordamperen, pluss arbeidet som blir utført på dampen, er lik varmen som kommer ut av kondensatoren.
  • Varmefaktoren for en varmepumpe er varmen som går ut av kondensatoren, dividert med arbeidet som er utført på dampen.