Oppgave

Oppdrag 4: Ja, vi elsker – før og nå

Publisert: 18.09.2013, Oppdatert: 03.03.2017

Nasjonalsangen – en sang for hele folket

Folkofon: Ja vi elsker

Multikunstneren Ole Hamre har lagd en versjon av nasjonalsangen for og med hele Norge, en folkofoni med stor kjærlighet og mye varme.

  

På 1800-tallet blei det skrevet mange fedrelandssanger. Noen av disse finner du i tekstsamlinga Nasjonalsanger i dette kapittelet.

Det er også skrevet nasjonalsanger i vår tid. Stort sett er disse skrevet som bidrag til mer eller mindre uhøytidelige konkurranser. Men noe kan vel disse tekstene si oss om hvordan vi ser på Norge og det å være norsk i dag?

Oppgave

Ta utgangspunkt i en fedrelandssang fra 1800-tallet og en av de nye tekstene. Sammenlikn dem. Spørsmål du kan stille deg, er:

  • Hva er det som karakteriseres om typisk norsk i teksten?
  • Hva slags funksjon har naturen i teksten?
  • Hvordan framstilles nordmenn i teksten?
  • Er det noe som blir hyllet, i så fall hva?
  • Er det noe som blir kritisert, i så fall hva?
  • Hva er den største forskjellen mellom de to tekstene?
  • Hva sier disse forskjellene deg om Norge før og nå?

 

Relatert innhold