Oppgave

Gruppeoppgaver - Næringsstoffer og helse

Publisert: 14.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Prinsesse Märtha Louise gir tommel opp i en F-5 Frihetsjager

I følge vurderingsforskriftene skal du som elev delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling.

Bilde av brødskiverFrokost. 

 

 

Jente utfører pull-ups. Foto.Styrketrening.  

 

 

Kunstverk av kvinne som ser seg i speilet og ser en tykkere versjon av seg selv. Illustrasjon.Selvbilde.  

 

 

Gutt jobber med oppgaver på datamaskin. Illustrasjon.Arbeid med oppgaver.  

 

 

Smågodt. Foto.Smågodt.  

Læringsmål

Målet med denne oppgaven er at dere skal jobbe med et læreplanmål fra ernæring og helse.
I tillegg skal oppgaven gi dere øvelse i noen av de grunnleggende ferdighetene i naturfaget.
Til slutt skal også klassen vurdere eget læringsarbeid.

Læreplanmål:

  • Å drøfte spørsmål knyttet til ernæring, trening, slanking, spiseforstyrrelser og livsstilssykdommer.

Grunnleggende ferdigheter:

  • Å kunne uttrykke dere muntlig og skriftlig: Ved å argumentere for egne vurderinger og gi konstruktive tilbakemeldinger.
  • Å kunne lese: Ved å samle informasjon, tolke og reflektere over innholdet i naturfaglige tekster, brosjyrer, aviser, bøker og på Internett.
  • Å kunne bruke digitale verktøy: Ved å kunne benytte slike verktøy til utforskning, kritisk vurdering av nettbasert naturfaglig informasjon og bruke de digitale kommunikasjonssystemene for å drøfte naturfaglige problemstillinger.
  • Å kunne regne: Ved å bruke og tolke formler og modeller fra virkeligheten samt bearbeide og tolke ulike typer data.

Oppgaven:

  1. Gruppen skal holde en 5 minutters presentasjon for de andre elevene, der dere bruker digitale hjelpemidler.
  2. Dere kan velge ett av temaene oppgitt nedenfor.
  3. Presentasjonen skal innledes med hva dere vil at de andre skal lære.
  4. Etter foredraget diskuterer klassen om læringsmålet ble nådd.

Temaer:


 

Tips til presentasjonen:

Relatert innhold