Oppgave

Hør deg selv - Stråling fra verdensrommet

Publisert: 17.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017

 

MaleriEn stjernenatt, slik en kunstner kan oppfatte den.
Opphavsmann: Vincent Van Gogh

 

 


  1. Hva oppdaget Galileo Galilei da han i 1609 tok i bruk kikkerten for å studere himmellegemer?
  2. Hva er fordelen ved å bygge teleskoper i høyden og langt fra tettbebygde strøk?
  3. Hva er fordelen med romteleskoper framfor teleskoper på bakken?
  4. Hvordan kan vi finne overflatetemperaturen på en stjerne ved hjelp av strålingen den sender ut?
  5. Hvordan kan vi finne ut hvilke grunnstoffer som finnes på en stjerne?
  6. Hva er forskjellen mellom emisjonsspekteret og absorpsjonsspekteret fra samme grunnstoff?
  7. Hvilken informasjon kan vi få fra et absorpsjonsspekter fra sola eller en stjerne?
  8. Hvilken informasjon har vi fått via radiobølger fra verdensrommet?
  9. Hva mener vi med en stjerneformørkelse, og hvilken informasjon kan den gi oss?
  10. Hva er en kefeide, og hva blir den brukt til?

 

Løsningsforslag - Stråling fra verdensrommet