Fagstoff

Demoforsøk – overføring av energi

Publisert: 28.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Image showing the thumbnail for content named \"Arbeid\"Eforelesning om arbeid.   

 

Image showing the thumbnail for content named \"Varme\"Eforelesning om varme.  

Energioverføring ved arbeid

termometer i kork.ilustrasjon.Termometer i kork.  

Bøy en jerntråd gjentatte ganger i raskt tempo. Etterpå kan du holde den inntil kinnet eller haka, og du vil kjenne at temperaturen i tråden har steget ved at du har utført arbeid på den.

Stikk et vanlig termometer i en kork med hull i. (Du bør ikke bruke kvikksølvtermometer.)
Korken har til å begynne med samme temperatur som termometeret. Les av temperaturen.
Drei korken raskt rundt på termometerkulen mange ganger. Korken er ingen varmekilde, men temperaturen stiger likevel, kanskje opp til 70–80 °C. Temperaturen stiger fordi arbeidet har gitt molekylene større gjennomsnittlig bevegelsesenergi.

Energioverføring ved varme

Vi kan få temperaturen til å stige i en ståltråd ved for eksempel å holde en brennende fyrstikk borttil.

Det blir overført energi fra fyrstikkflammen til ståltråden fordi fyrstikkflammen har høyere temperatur. Energien som blir overført på denne måten, kaller vi varme.

Vi kan øke temperaturen i en termometerkule ved å dyppe den i varmt vann.

Vi kan altså få temperaturen til å stige i et legeme uten å gjøre arbeid på det. Det er nok om det kommer i kontakt med stoffer med høyere temperatur. Det blir også overført energi fra vannet til termometeret, fordi vannet har høyere temperatur. Vi sier at det går varme fra vannet til termometeret.

I varmepumper går varmen den "gale" veien, fra et sted med lav temperatur til et sted med høy temperatur. Det skjer imidlertid ikke frivillig. Varmen må tvinges, og det koster energi.

Relatert innhold

Faglig