Fagstoff

Bevegelsesretning

Publisert: 03.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Universets utvikling

Du har sikkert hørt om «Big Bang»-teorien. Denne teorien forteller at alt stoff i universet opprinnelig befant seg i én stor klump. Da denne klumpen eksploderte for ca. 13,7 milliarder år siden, spredte stoffet seg i alle retninger. Det viktigste beviset for denne teorien er at vi kan se at stjernene sprer seg. Hvordan kan vi se det? For å forklare det må vi se nærmere på et fenomen som kalles Dopplereffekten.

 

Skjematisk beskrivelse av dopplereffekten. Illustrasjon. Skjematisk beskrivelse av dopplereffekten.  

 

 

 

 

 

 

Billyd med dopplereffekt.
 

 

 

 

 

Person som observerer en stjerne som nærmer seg og fjerner seg. Illustrasjon. Rød- og blåforskyving av lys.  

Beveger stjernen seg mot oss eller fra oss?
- Dopplereffekten

Du har sikkert hørt hvordan det virker som om en bil endrer lyd når den kjører forbi deg på veien. Du hører en lysere tone når bilen kjører mot deg enn når den kjører bort fra deg. Hva kan det komme av? Bilen har jo samme lyd hele tida, det kan alle som sitter inne i den, bekrefte.

Dopplereffekt: Når bilen beveger seg framover, blir det ulik bølgelengde foran og bak den. Derfor vil lyden foran og bak bilen ikke være lik.

Dopplerfrekvens. Illustrasjon. Animasjon av dopplerfrekvens.  

Hvis du klikker på animasjonen over, vil du se at bilen sender ut bølger samtidig som den beveger seg. Da vil det bli kortere bølgelengde foran bilen enn bak den. Kortere bølgelengde tilsvarer høyere frekvens og gir et høyere toneleie. Tilsvarende vil den lengre bølgelengden bak bilen gi lavere frekvens og et dypere toneleie. Vi oppfatter derfor at lyden får en lysere tone når bilen kjører mot oss enn når den kjører fra oss..

Lys oppfører seg på samme måte. Dersom en lyskilde beveger seg mot oss, vil lyset fra den få en kortere bølgelengde enn hvis lyskilden beveger seg fra oss. Derfor vil en stjerne som beveger seg mot oss, få en mer blålig farge enn normalt (blåforskyvning), mens en stjerne som beveger seg bort fra oss, får en mer rødlig farge (rødforskyvning). Ettersom universet utvider seg, vil stort sett alle stjerner få en rødforskyvning. Graden av rødforskyvning forteller hvor fort stjernene beveger seg fra oss. Det at alle stjernene beveger seg vekk fra oss, er en av de viktigste indikasjonene for «Big Bang»-teorien, siden vi kan observere at alle stjerner sprer seg fra et felles startpunkt.

Ved å kikke på fargen til en stjerne kan en astronom altså se om stjernen er på vei mot oss eller bort fra oss, og hvor fort stjernen beveger seg i forhold til oss.

Relatert innhold