Fagstoff

Oppsummering - Bruk av ioniserende stråling

Publisert: 29.04.2010, Oppdatert: 03.03.2017

 

Image showing the thumbnail for content named \"Medisinsk bruk av stråling\"eForelesning om medisinsk bruk av stråling. 
  • Aktivitet for et radioaktivt stoff er et uttrykk for antall kjerneeksplosjoner per tid. Den tilsvarende enheten er becquerel med symbolet Bq = 1/s. Aktivitet måles med en geigerteller.
  • Stråledose er et uttrykk for hvor mange joule med stråleenergi som blir absorbert i hvert kilogram av kroppen. Enheten for stråledose er sievert med symbolet Sv = J/kg. Stråledosene blir målt med et dosimeter.
  • Som kjennetegn på α- og β-stråling kan vi bruke gjennomtrengeligheten: α-stråling blir stoppet av 4-5 cm luft, og β-stråling blir stoppet av 1-2 cm pølse.
  • Protonstråling og nøytronstråling blir brukt til medisinsk strålebehandling av kreft. Nøytronstråling blir også brukt til strukturundersøkelse av faste stoffer.
  • Som kjennetegn på γ-stråling og røntgenstråling kan vi bruke gjennomtrengeligheten: γ-stråling blir stoppet av 3-4 cm bly, røntgenstråling som brukes i medisin, blir stoppet av noen millimeter bly.
  • Gammastråling blir brukt til sterilisering av enkelte matvarer og medisinsk utstyr og til medisinske undersøkelser av blodstrømmen gjennom vitale organer (hjertet).
  • Røntgenstråling blir brukt til undersøkelse av materialer og til strukturbestemmelse av molekyler.
  • I medisin blir røntgenstråling blir brukt til å stille diagnoser og til strålebehandling av kreft.