Oppgave

Øvingsoppgaver - Radioaktivitet og ioniserende stråling

Publisert: 02.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017
This node does not support insertion type lightbox_custom    
 1. Hva skjer med atomnummeret og nukleontallet for et radioaktivt grunnstoff som sender ut:
  • en alfapartikkel?
  • en betapartikkel?
 2. Hvordan endres:
  • protontallet og
  • nøytrontallet
  til en kjerne som sender ut en alfapartikkel?
 3. Hvordan endres
  • protontallet og
  • nøytrontallet
  til en kjerne som sender ut en betapartikkel?
 4. Hvorfor blir b-strålene avbøyd mer enn a-partiklene i et elektrisk felt?
 5. Forklar hvilken av kjernereaksjonene som er α-stråling, og hvilken som er β-stråling.

  Reaksjonslikninger alfa og beta. Illustrasjon.R4_67 reaksjonslikninger alfa og beta 
 6. Reaksjonsligningen for det som skjer når en radiumkjerne sender ut en alfapartikkel, er:

  Reaksjonslikninger radium alfastråling. Illustrasjon.R4_68 reaksjonslikning radium alfastråling 
  • Forklar hva tallene betyr.
  • Hvor mange nøytroner er det til sammen i kjernene før og etter reaksjonen?
  • Hva er det som blir bevart under reaksjonen?
  • Hva vil det si at halveringstiden for radium er 1600 år?
  • Hvor lang tid tar det før et metallstykke på 2 g radium vil inneholde bare 1 g radium, og resten av metallstykket er omdannet til andre grunnstoffer?
  • Hvor mange år tar det før et metallstykke på 2 g radium vil inneholde bare 0,25 g radium?
 7. Vi måler strålingen fra et radioaktivt stoff med en geigerteller:

  Tabell over halveringstid. Illustrasjon.R4_69 tabell oppgave halveringstid 

  Tabellen viser hvordan antall tikk per sekund (N) i geigertelleren avtar med tiden. Tegn grafen med N som funksjon av tiden t og finn halveringstiden for det radioaktive stoffet.

 8. Hvor er det blitt av det radiumet som opprinnelig var her på jorda?
  • Hvor lang tid vil det ta før alt uran er borte?
  • Hvorfor er det heliumgass i gruver med uranholdige mineraler?