Oppgave

Hør deg selv - Radioaktivitet og ioniserende stråling

Publisert: 17.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Gutt med hendene i gummihansker inne i glasskasse.Publikum kan prøve seg som forskere på Experimental Breeder Reactor i Idaho - EBR-1.
Opphavsmann: Scott Linse

 1. Hva vil det si at et grunnstoff er radioaktivt?
 2. Hvilken egenskap ved strålene fra uransaltene gjorde at Becquerel oppdaget dem?
 3. Hvor i periodesystemet finner vi de naturlig radioaktive grunnstoffene?
 4. Hva skjer med strålene fra et radioaktivt stoff som blir sendt gjennom et elektrisk felt?
 5. Hva slags stråling kommer det fra radioaktive stoffer?
 6. Hva vil det si at stråling er ioniserende?
 7. Hvordan forklarer vi at det kommer elektroner fra en radioaktiv atomkjerne?
 8. Hva mener vi med bakgrunnsstråling? Hva er kosmisk stråling? Hvordan endres kosmisk stråling med høyden?
 9. Hvordan kan vi ved forsøk vise at alfa-, beta- og gammastrålene har forskjellig gjennomtrengningsevne?
 10. Hva kan vi se i et tåkekammer?
 11. Hva mener vi med halveringstid for et radioaktivt stoff?

 

Løsningsforslag - Radioaktivitet og ioniserende stråling