Oppgave

Øvingsoppgaver - Konsekvenser av drivhuseffekten

Publisert: 30.01.2010, Oppdatert: 03.03.2017

 

Satelitt med jorda i bakgrunnenAura er en av NASAs satelitter som overvåker klimaet på jorda.
Opphavsmann: NASA

 

 


  1. Hva var årsaken til alle klimaendringene før den industrielle revolusjonen?
  2. Hvilke menneskelige aktiviteter kan føre til økning av temperaturen på jorda?
  3. Forklar hva som kan føre til at havnivået stiger eller synker.
  4. Hva fører til størst økning av havnivået, om det er isen på Nordpolen eller Sørpolen som smelter?
  1. Hvilke stoffer deltar i fotosyntesen?
  2. Fotosyntesen går ikke av seg selv. Hvor får prosessen energien fra, og hva slags energi dreier det seg om?
  3. Hvilken betydning tror vi oksygenproduksjonen i verdens regnskoger har for det totale oksygeninnholdet i jordas atmosfære?
  4. Hvilken betydning tror vi reduksjonen av regnskogen har for det totale innholdet av karbondioksid i jordas atmosfære?
  5. Hvis all regnskog i verden blir redusert med 7 % av det nåværende regnskogareal per år, hvor lang tid vil det ta før all regnskog er halvert? (Hint: prosentvis vekst).
  1. Hvilken betydning kan økt drivhuseffekt få for hus- og veibygging i arktiske strøk?
  2. Hvordan kan økt drivhuseffekt føre til økte utslipp av metan i arktiske strøk?
  1. Hvilke tiltak blir satt i verk internasjonalt for å redusere utslipp av drivhusgasser?
  2. Hva kan hver og én av oss gjøre for å spare energi?
  3. Hvordan kan gjødsling av havområder med jernsulfat redusere utslipp av karbondioksid?