Oppgave

Hør deg selv - Konsekvenser av økt drivhuseffekt

Publisert: 17.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Grå isbre med smeltebekk. Foto.Smeltende isbre
Opphavsmann: Wing-Chi Poon
 

 

  1. Hva mener vi med klima?
  2. Hvordan tenker vi oss at utslipp av klimagasser til atmosfæren kan endre klimaet?
  3. Hva er det som kan få havnivået til å stige?
  4. Hvilken virkning har tropisk regnskog for innholdet av CO2 i atmosfæren?
  5. Hvilke synlige tegn viser at gjennomsnittstemperaturen i Arktis øker mer enn ellers på jorda? Og hvilke konsekvenser kan det få?
  6. Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere økningen i drivhuseffekten?

 

Løsningsforslag - Konsekvenser av økt drivhuseffekt