Fagstoff

Oppsummering av konsekvenser av økt drivhuseffekt

Publisert: 29.04.2010, Oppdatert: 05.09.2018

 

Orangutang som poserer i et tre.Klimaet har stor betydning for dyrelivet. Noen arter, som orangutang – "skogmannen" – er mer sårbare enn andre. 
  • Klima er en beskrivelse av gjennomsnittlige værforhold på forskjellige steder på jorda over lengre tidsrom.
  • I løpet av det siste århundre har innholdet av karbondioksid i atmosfæren økt.
  • En temperaturøkning kan føre til økning av havnivået ved at vannet utvider seg, eller at fastlandsisen smelter.
  • Nedhoggingen av tropisk regnskog kan bidra til en økning av drivhuseffekten fordi det da blir mer CO2 i atmosfæren.
  • I løpet av de siste 50 årene har vintertemperaturene i Arktis økt med 3-4 °C, og det er mer enn gjennomsnittet for resten av jorda. Økt temperatur i Arktis kan få permafrosten til å tine.
  • Tiltak som i dag settes i verk for å redusere økningen av drivhuseffekten, er i hovedsak reduksjon av utslippene, redusert energibruk og økt fotosyntese ved blant annet nyplanting av skog.