Fagstoff

Varme, temperatur og trykk

Publisert: 28.08.2009, Oppdatert: 04.06.2013
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Image showing the thumbnail for content named \"Varme\"eForelesning om varme. 

 

 

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly. Download player
Raske molekyler
 

 

 

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly. Download player
Trege molekyler.
 

 

 

Hva er varme?

Her må vi skille mellom dagligspråket og det fagspråket vi skal bruke i naturfagene. I dagligspråket kan varme bety så mangt. Vi bruker det om flammene i peisen. Og når oppskriften sier at vi skal steke biff ved sterk varme, betyr det nok at temperaturen i stekepanna skal være høy. En sommerdag leser vi i avisen at varmen er kommet. Det kan bety at vi får en periode med høy temperatur. Når vi får høre at vertskapet viste en utrolig varme, betyr det neppe at de hadde feber, men snarere at de var gjestfrie og hadde et godt hjertelag.

På fagspråket er varme overføring av energi fra en gjenstand med høy temperatur til en gjenstand med lavere temperatur.

Temperatur

Fordi varmt og kaldt betyr høy og lav temperatur, er det lett å forveksle begrepene temperatur og varme. Men temperatur er ikke det samme som varme. Det er imidlertid en nær sammenheng mellom temperaturen i et stoff og bevegelsesenergien for molekylene i stoffet, de er proporsjonale størrelser.

Høy temperatur svarer til kraftige molekylbevegelser med høy gjennomsnittlig bevegelsesenergi. Lav temperatur svarer til mindre gjennomsnittlig bevegelsesenergi for molekylene. Samtidig spiller trykket en rolle. Høyt trykk betyr flere molekyler i samme volum enn ved lavt trykk. Dermed er opplevd temperatur avhengig av både molekylenes bevegelsesenergi og trykket.

Illustrasjonen under viser de tre fasene for vann, nemlig fast, flytende og gass. Faseovergangen fra fast til flytende form skjer ved 0 °C, og faseovergangen fra flytende til gass skjer ved 100 °C ved normalt atmosfærisk trykk.

Glass med isbiter.Is.Rennende vannkran.Vann. DampDamp.
Relatert innhold