Fagstoff

Varme, temperatur og trykk

Publisert: 28.08.2009, Oppdatert: 03.07.2018

Til daglig bruker vi ordene varme og temperatur om hverandre. Det er ofte helt uproblematisk, men er varme og temperatur det samme?

Varme – energi fra et sted til et annet

I dagligspråket kan ordet varme bety forskjellige ting. Når oppskriften sier at vi skal steke biff ved sterk varme, betyr det nok at temperaturen i stekepanna skal være høy. En sommerdag leser vi i avisen at varmen er kommet. Det kan bety at vi får en periode med høy temperatur.

I naturfag bruker vi denne definisjonen på varme:

Varme er energi som overføres fra en gjenstand med høy temperatur, til en gjenstand med lavere temperatur.

Temperatur – molekyler i bevegelse og trykk

Fordi varmt og kaldt betyr høy og lav temperatur, er det lett å forveksle begrepene temperatur og varme. Selv om de ikke betyr det samme, er det er nær sammenheng mellom temperaturen i et stoff og bevegelsesenergienDen energien en gjenstand har på grunn av farten sin. for molekylene i stoffet, de er proporsjonaleNår to størrelser øker eller minker i samme takt.Eksempel: Hvis arbeidstid og lønn er proporsjonale størrelser, vil lønna dobles når du jobber dobbelt så mange timer. størrelser.

Høy temperatur gir kraftige molekylbevegelser med høy bevegelsesenergi. Lav temperatur fører til lavere bevegelsesenergi for molekylene.

Samtidig spiller trykket en rolle. Høyt trykk betyr flere molekyler i samme volum enn ved lavt trykk. Dermed er opplevd temperatur avhengig av både molekylenes bevegelsesenergi og trykket.

Temperatur er avhengig av både molekylenes bevegelsesenergi og trykk.

Relatert innhold

Generelt