Fagstoff

Oppsummering om drivhuseffekten

Publisert: 22.01.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Verdens to mektigste ledere diskuterer. Foto.President Barack Obama og statsminister Wen Jiabao diskuterer klimatiltak på COP15.  
Energistrømmene i atmosfæren. Illustrasjon.Jordas og atmosfærens strålingsbalanse.
  • Drivhuseffekten består i at atmosfæren er gjennomsiktig for synlig lys, men absorberer store deler av varmestrålingen som blir reflektert fra bakken.
  • Uten drivhuseffekten ville gjennomsnittstemperaturen på jorda vært  minus 19 °C. Fordi vi har drivhuseffekten er den faktiske gjennomsnittstemperaturen 15 °C.
  • Økt energibruk fører til økt utslipp av blant annet CO2 til atmosfæren. Når CO2-innholdet øker, vil mer av varmestrålingen fra jorda bli absorbert og føre til høyere gjennomsnittstemperaturer.
  • Drivhusgasser er fellesbetegnelsen på de gassene som absorberer varmestrålingen fra bakken, de vanligste er H2O og CO2.
  • Jorda er i energibalanse når varmestrålingen den avgir er like stor som energien den mottar fra sola og atmosfæren. Atmosfæren er i energibalanse når varmestrålingen den avgir til verdensrommet og jorda, er lik energien den mottar fra jorda og sola.
  • Energibalansen for jord og atmosfære forskyves når økningen av drivhusgasser fører til at atmosfæren absorberer mer av varmestrålingen fra jorda.
Relatert innhold