Fagstoff

Nyttige adresser når du jobber med kulturelle ulikheter

Publisert: 24.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Ulik- men lik

Det er spennende å jobbe med de kulturelle ulikhetene mellom barn og unge, og det er et stort område som du kan bruke mye tid på å fordype deg i dersom du ønsker det.
Som barne- og ungdomsarbeider skal du holde deg faglig oppdatert. Det betyr at du må følge med.
På nettet finner du mengder med fagstoff , men husk å være kritisk til det du finner, for det er ikke alt som er like seriøst.

Gutt som jobber med PC. Illustrasjon.Niels Henrik løser oppgaver ved pc-en.  

 

 

Som barne- og ungdomsarbeider skal du holde deg faglig oppdatert. Det betyr at du hele tiden må følge med for å få med deg de endringene som skjer.

 

Tegning av gutt som skriver. Illustrasjon.Å søke informasjon 

Temahefte om språklig og kulturelt mangfold
Skolenettets eksempelsamling. For å kunne støtte barnehagens arbeid med å utnytte de kulturelle og religiøse ressursene har Kunnskapsdepartementet utarbeidet et temahefte om språklig og kulturelt mangfold.

«Gratulerer med dagen» på mange språk
En litt morsom ressurs der du kan lære deg å si «gratulerer med dagen» på flere språk.

Antirasistisk senter
Nettadressen til Antirasistisk senter.

World flags
Her kan du søke opp alle verdens flagg.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Senteret skal bidra til kompetanseutvikling i flerkulturell opplæring i barnehager, skoler, universiteter, høgskoler og voksenopplæringssentre.

SOS- barnebyer
Lenke til SOS-barnebyers nettsider.

Gjør deg kjent på nettstedene over

Noter ned adresser på andre gode nettsteder du finner.

Relatert innhold