Oppgave

Hør deg selv - Drivhuseffekten

Publisert: 17.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Kart over kloden med fargekoding for temperatur. Illustrasjon.IPCC om temperaturøkningen på jorda.
Opphavsmann: De forente nasjoner
 

 

  1. Hvilke temperaturer ville vi sannsynligvis hatt på jorda uten drivhuseffekten?
  2. Hva er gjennomsnittstemperaturen på jorda i dag?
  3. Hva mener vi med drivhusgasser? Nevn eksempler.
  4. Hvilken gass bidrar mest til drivhuseffekten?
  5. Hva mener vi med at jorda er i energibalanse?
  6. Hvordan kan menneskelig aktivitet forstyrre jordas energibalanse?

 

Løsningsforslag - Drivhuseffekten 

Relatert innhold

Aktuelt stoff

Generelt