Fagstoff

Sikkerhet på tur

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 18.04.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
I skogen

Som barne- og ungdomsarbeider er det viktig at du setter deg inn i regelverket der du jobber. Det gjelder enten det er i barnehage, på skole, fritidsklubb eller i en forening. I regelverket skal det stå hvem som er ansvarlig når dere er på tur. Som regel er det arrangøren. Det betyr at hvis barnehagen er ute på tur med barna, så har barnehagen det fulle ansvaret for at alt blir gjennomført forskriftsmessig og ikke setter noen barn i fare. Alle ansvarlige må være kompetente. Det vil si at de må være trygge på hva de gjør. Mangler man kompetanse på ett eller flere felt, så bør man gå på kurs for å tilegne seg den ferdigheten som trengs.

Fluesopp. Foto.Forgiftning 

 

Du bør repetere førstehjelpskunnskapene dine.

 

person som ligger i sideleie. Illustrasjon.Sideleie 

Likevel kan det hende at et barn skader seg på tur. Da er det viktig at man har med førstehjelpsutstyr. Som oftest er det kuttskader og mindre sår som kan behandles enkelt. Oppstår det en større skade eller hendelse, skal man ta kontakt med lege umiddelbart. Rutiner for hvordan man gjør dette, bør være innøvd.

Enkle rutiner hvis uhellet er ute

 • Hvis barnet er bevisstløst: Sørg for frie luftveier og legg barnet i sideleie.
 • Hvis barnet har åndenød eller er kortpustet: Løs opp stramme plagg, sett barnet halvveis opp.
 • Ved sirkulasjonsvikt: Stans store blødninger, legg i sideleie og hold barnet varmt.
 • Hvis barnet er livløst: Start gjenoppliving og hjerte- og lungeredning. NB: Hjertestans hos barn er alvorlig. Årsak kan være at barnet har satt fast noe i halsen, eller at det har druknet.
 • Ved større blødninger: Trykk direkte på såret med en enkeltmannspakke eller gasbind. Hev skadestedet høyere enn hjertet. Bandasjer.
 • Ved bein- og armbrudd: Stabiliser, spjelk om nødvendig.
 • Ved brannskade: Hurtig nedkjøling av skadestedet. Ikke fjern tøy som er i brannsåret. Sørg for ren bandasje.
 • Ved nedkjøling: Fjern våte klær øyeblikkelig. Tørre klær er viktig, eventuelt kroppsvarme fra en annen. Varm mat og drikke hjelper mye.


I alle skadetilfeller er det viktig at de ansvarlige viser ro. Unngå panikk. Prøv å skape en trygg atmosfære samtidig som man gjør de nødvendige tiltak.

Utfordringer til deg

Oppgaver