Fagstoff

Forberedelser til tur

Publisert: 12.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
I skogen

«Jeg kan minnes en tid da jeg var meget ung, og det synes meg at en fyrstikkeske og en fiskestang var omtrent all den utrustning en mann burde trenge for å ferdes noen uker i skog og fjell.»

Fridtjof Nansen i Den Norske Turistforenings årbok, 1922

 • Hvor skal turen gå?
 • Hva skal du ha med?
 • Hva er målet med turen?
 • Hvordan inkludere alle?
 • Hvordan skape mestringsfølelse?
 • Hvordan styrke barnets selvtillit?
 • Hvordan gjøre det trygt å dra på tur?
 • Hva trenger du av utstyr?
 • Hvilken informasjon skal hjemmet ha?
 • Hvordan være en god rollemodell?

 

 

Foss. Foto.Foss 

Praktisk friluftsliv vil si at vi er ute. Som barne- og ungdomsarbeider velger du aktiviteter enten i nærmiljøet, ved sjøen, i skogen eller på fjellet. Når, hvor og på hvilken årstid du drar på tur, varierer ut fra målgruppen du jobber med.

Hvor du legger turen, og hva du skal ha med, er avgjørende for at du skal nå de målene du har satt deg. Vi er ulike mennesker med forskjellige ferdigheter. Men som barne- og ungdomsarbeider er det viktig at du inkluderer alle i fellesskapet. Derfor må du velge enkle aktiviteter som alle kan mestre, for da skaper du et godt læringsmiljø. Det innebærer også at du inkluderer mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Du må huske at som barne- og ungdomsarbeider er du med på å forme barns utvikling og identitet gjennom sosialiseringen. Du setter normene for hvordan barn og unge skal løse oppgaver eller aktiviteter. Får barn ros i slike sammenhenger, gir det dem selvtillit og mestringfølelse. Dette betyr veldig mye for senere aktiviteter. Dette kaller vi positive relasjoner, og gjør at de unge får lyst til å være med videre. 

Er du godt forberedt på å dra på tur med barn og unge, så er sjansen for å lykkes mye større. En tur kan være alt fra et par timer i skogen til en flere dagers tur med overnatting. Å ta ting på sparket er lite heldig og kan skape ubehagelige situasjoner. Som profesjonell barne- og ungdomsarbeider forventes det at du planlegger godt turer der du har ansvaret for barn eller unge alene eller sammen med andre. Dette må du gjøre både for å gi barna størst mulig utbytte av turen, og for at det skal være trygt å sende barna på tur.

Utstyr og hjelpemidler du trenger på turen, henger sammen med hvilken tur du arrangerer. Skal du på bærplukking med hele barnehagen, bør du ha med bøtter eller plastposer. Skal du på en tur i fjæra, bør ungene ha fått beskjed om å ta med støvler. Slike enkle ting bør man ikke glemme. Derfor er det viktig å gi beskjed til hjemmet om hva som trengs av utstyr til den aktuelle turen. Lag derfor en utstyrsliste som barnet kan ta med seg hjem. 

Som medansvarlig på tur kan det være deg barna henvender seg til. Det du gjør, gjør de. Skal du være en god rollemodell, så er det viktig at du holder deg innenfor de felles normene som er satt for den gruppen du er på tur med. Du kaster ikke søppel i naturen, brekker ikke friske grener, går ikke på privat eiendom, banner ikke og så videre. Du holder deg innenfor friluftsloven. Det er også viktig at du behandler alle likt og er rettferdig. I tillegg skal du være i godt humør, slik at man kan se at du trives.

Utfordringer til deg

 

Oppgaver
Relatert innhold

Generelt