Oppgave

Forsøk: Mikroskopering av plante- og dyreceller

Publisert: 04.11.2009, Oppdatert: 28.08.2017
Tegning med navn.Vannpreparat: objektglass, dekkglass, vann og prøve. 

 

 

Planteceller med kloroplaster. Foto.Planteceller med kloroplaster.  

 

 

Mikroskopbilde av celler i et torvmoseblad. Foto.Celler i torvmoseblad.  
 
 
Mikroskopbilde av blodceller. Foto.Røde blodceller.  
 
 


 
 
 
Vanskelige oppgaver med gode bilder:

Hensikt

I dette forsøket skal du lage og studere preparater av en dyrecelle og to ulike planteceller. Du skal bruke mikroskop til å studere og sammenligne de ulike celletypene. Se spesielt etter fasongen på cellene og på hvilke celleorganeller som er synlige.

Illustrasjon av hvordan objektglasser legges på.Sett objektglasset med en kant ned i vanndråpen og senk ned (for å unngå luftbobler i preparatet). 

Utstyr

Skalpell, tannpirkere, objektglass, tørkepapir, linsepapir, dekkglass, dråpeteller, mikroskop, løk, fagermose og jodløsning (lav konsentrasjon).

Framgangsmåte

 1. Overflateceller i munnhulen

  1. Puss rent et objektglass.
  2. Drypp en dråpe fortynnet jodløsning på glasset.
  3. Skrap forsiktig med den brede enden av tannpirkeren på innsiden av kinnet.
  4. Rør ut det som sitter på tannpirkeren i joddråpen.
  5. Legg dekkglasset forsiktig på (se figur over). Tørk bort overflødig væske.
  6. Studer preparatet i mikroskopet og tegn en skisse av det du ser.
  7. Sett navn på de delene av cellen som du ser.

   

 2. Løkceller

  1. Løken er oppbygd av flere lag med løkblad. Skjær en bit av et løkblad. Riv løs et lite stykke av innerhuden (ca. 1 x 1 cm). Dersom løkbiten er så tynn at den er nærmest gjennomsiktig, da har du gjort rett. Du kan bruke en skalpell, men det enkleste er å bruke neglene dine.
  2. Drypp en dråpe jodløsning (fortynnet) på objektglasset.
  3. Legg hudbiten forsiktig ned i joddråpen. Hudbiten bør være mindre enn objektglasset.
  4. Legg på et dekkglass (senk ned som i figuren over). Unngå luftbobler.
  5. Tørk vekk overflødig væske.
  6. Studer preparatet i mikroskopet og tegn en skisse av det du ser.
  7. Sett navn på de delene av cellen du ser.

   

 3. Celler fra fagermose

  1. Drypp en dråpe vann på et objektglass og legg et lite blad av mosen i dråpen.
  2. Legg dekkglasset forsiktig over. Unngå luftbobler.
  3. Tørk vekk overflødig væske.
  4. Studer preparatet i mikroskopet og tegn en skisse av det du ser.
  5. Sett navn på de delene av cellen som du ser.

 

Drøfting og konklusjoner

 1. Hvilke deler vet du at en dyrecelle består av?
 2. Hvilke deler vet du at en plantecelle består av?
 3. Hvilke av disse delene kan du se i et lysmikroskop?
 4. Har du noen fornuftig forklaring på at du ikke kan se alt?
 5. I hvilke typer mikroskop kan man se flere detaljer?
 6. Hvilke ulikheter ser du mellom overflateceller, løkceller og fagermoseceller?
Relatert innhold