Oppgave

Oppgave - måling og feilsøking, varme

Publisert: 02.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017

   I denne oppgaven skal du utføre en del målinger på den elektriske installasjonen du har oppført, dvs. strømmåling, spenningsmåling, resistansmåling og effektmåling.

I forbindelse med oppkoblingene i dette læringsoppdraget, oppstår det en del feil.

Situasjonsbeskrivelse 1 

Du har koblet opp en reflektorovn. Denne ovnen har påstemplet 500W som full effekt. Du har også funnet ut at ovnen har to like elementer. Spenningen er 230V:

 

  1. Ved igangsetting virker ikke ovnen slik den skal. Du måler 212Ω både i trinn 2 og 3. I trinn 1 måler du uendelig Ω. Hva kan være feil her?
  2. Hvilken strømverdi måler du i dette tilfellet i de forskjellige trinnene?
  3. Hvis ovnen hadde vært i orden, hvilke strømverdier skulle du da målt i de forskjellige trinn?

Situasjonsbeskrivelse 2

Etter at du har koblet opp en stråleovn på 600W, viser det seg at det er brudd i det ene elementet. Ovnen har to ulike elementer, og du bruker reguleringsvender 29 på denne. Spenningen er 230V. I trinn 1 avgir ovnen litt varme, og du måler en strøm på 0,87A:

 

  1. Hvor stort er det minste og det største elementet i denne ovnen (i watt)?
  2. Hvor stor blir strømmen i trinn 2?
  3. Hva skulle motstanden og strømmen blitt i trinn 3 hvis ovnen hadde vært i orden?

 

Relatert innhold