Fagstoff

Teknikkøvelser i badminton

Publisert: 18.03.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Beskrivelse av øvelsen:

 • 5-7 per gruppe.
 • A slår ball B og løper over og stiller seg bakerst i B-rekka.
 • B gjør det samme motsatt vei, osv.
 • Varier tempoet i løpingen.
 • Varier slagtyper.
Beskrivelse av øvelsen:
 • 5-7 per gruppe
 • A slår ball til B, springer rundt en kjegle og stiller seg bakerst i B-rekken.
 • B gjør det samme motsatt vei, osv.
 • Gjør øvelse ved kjeglen, for eksempel ned på magen, ned på rumpa, pushup...
 • Varier tempoet ved løp til kjeglen og fra kjeglen.
 • Varier slagtyper.
Beskrivelse av øvelsen:
 • 5-7 per gruppe.
 • A slår ball til B rygger bak i egen rekke.
 • B gjør det samme, osv.
 • Varier tempoet i løpingen.
 • Varier slagtypene.
Beskrivelse av øvelsen:
 • Ca. 8-14 per gruppe.
 • To og to slår til hverandre mellom et kjeglepar.
 • På signal flytter alle på den ene siden en kjeglebane til høyre.
 • Ytterste person (B) tar et hurtig løp helt over til venstre kant (A).
 • Så fort spillerne er i ny bane, fortsetter øvelsen.
Varianter av øvelsen:
 • Kan brukes til ulike slagøvelser.

 

Beskrivelse av øvelsen:
(blå har ballen)
 • Blå og rød samarbeider parvis om pasning.
 • På signal flytter rød mot høyre og fortsetter med ny makker.
 • Blå og rød bytter plass etter en stund (1-2 minutter).

 

 

 


 

Beskrivelse av øvelsen:
 • 5-8 spillere (minst to i hjørnet der øvelsen starter). Eventuelt flere spillere i hvert hjørne ved bruk av flere baller.
 • A spiller ballen til B, A løper og stiller seg i B-køen.
 • B spiller så ball mot C og vender mot D, osv.
 • Snu spilleretningen etter en stund.

 

 

 

Beskrivelse av øvelsen:
 • Fire spillere står fast i hjørnene (bytte etter 1-2 minutter).
 • De to spillerne i midten av firkanten mottar ballen og spiller tilbake til de i hjørnet etter tur.
 • Snu spilleretningen etter en stund.

 

Beskrivelse av øvelsen:
Det forutsettes at elevene har trent noe på teknikkene serve, clear, drop og lobb på forhånd.
 • Øv på de enkelte teknikkene hver for seg.
 • Kombiner gjerne to teknikker, for eksempel serve og clear, serve og drop eller serve og lobb.
Her kan du se en kombinasjon av fire tekniske slag: serve- clear-drop-lobb-clear-dropp osv.

 

Beskrivelse av øvelsen:
Evne til å holde øye med både ballen og motstanderens bevegelser er avgjørende i badminton.
 • En oplegger og en spiller ved nettet:
  • Oppleggeren kaster opp ballen til spilleren.
  • Spilleren velger lobb eller nettdrop:
  a) Hvis oppleggeren går fram etter kastet, skal spilleren velge lobb.
  b) Hvis oppleggeren blir stående, skal spilleren velge drop.
 • Her kan en gjerne være kreativ og utvikle flere øvelser rundt de ulike teknikkene.

 

Øvelse på rekke (1)


Leverandør: Amendor
  

Øvelse på rekke (2)

Pasningsøvelse A2 (plotting) 

 

Øvelse på rekke (3)


Leverandør: Amendor
 

 

Øvelse på rekke (4)


Leverandør: Amendor
 

 

 

Øvelse i sirkel


Leverandør: Amendor
 

 

Øvelse i firkant (1)

Pasningsøvelse D1 (plotting) 

 

 

Øvelse i firkant (2)

Pasningsøvelse D3 (plotting) 

 

 

Øvelse for serve, clear,drop og lobb


Leverandør: Amendor
 

 

 

 

Øvelse for sammensatte bevegelser


Leverandør: Amendor