Fagstoff

Inneklima

Publisert: 16.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Såpe

For de fleste barn og unge er ikke inneklima noe helseproblem. Som barne- og ungdomsarbeider skal du likevel ta alle signaler på dårlig inneklima alvorlig og bidra til at dårlig inneklima blir rettet opp.

Smilende sol. Illustrasjon.Smilende sol 

 

Ta med barna ut i frisk luft mens du lufter i barnehagen eller skolen. På den måten får du bedre inneklima.

 

Under lenker finner du veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Den kan brukes som et oppslagsverk og som fordypning for deg som ønsker mer kunnskap om emnet.

Les mer om inneklima hos Norges astma- og allergiforbund. Der finner du også fagstoff om uteluften.

Godt inneklima er viktig for at vi skal kunne holde oss friske. Inneklimaet er særlig viktig i bygg som brukes av barn og unge.

Her er noen råd for å få et bedre inneklima:

 • Ofte skyldes problemer med inneklimaet forhold i ventilasjonsanlegget. En kontroll av anlegget vil lønne seg dersom man er usikker på årsaken til problemene.
 • Temperaturen bør ikke overstige 22 grader i fyringssesongen. Innetemperaturen påvirker både avgassing fra ulike materialer, luftfuktigheten i rommet og følelsen av tørr luft. Temperaturen påvirker også veksten av mikrofiber og muggsopp.
 • Bedre renhold gir også bedre inneklima, siden støv og skitt blir vasket bort og erstattet med rene flater. Det fører til mindre støv og bedre luftkvalitet i rommet.
 • Unngå teppegulv. Det er svært vanskelig å få opp alt av støv, pollen og matrester fra dem. Dessuten blir luften ofte litt for tørr der det er teppegulv.
 • Ikke tillat røyking i bygget.
 • Luft godt i alle rom, gjerne to ganger om dagen i 10–15 minutter. Dette øker vanligvis luftfuktigheten og senker innetemperaturen.
 • Unngå at dyr kommer inn i bygget, både fordi de drar inn skitt og støv, og fordi barn kan være allergiske mot dyrene.
 • Bruk innesko. Det virker smussforebyggende.

I veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. finner du mer fagstoff om punktene over. Heftet ligger under «lenker».

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.

 

§ 19 Inneklima og luftkvalitet
Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet.

Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner.

Den relative luftfuktigheten i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser ikke forekommer.
Ioniserende stråling skal ikke overskride et allment akseptert nivå.

Vi anbefaler at du også leser sidene 69–73 i veileder til forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.

Selv om vi mangler kunnskap som gjør at vi kan fastslå med sikkerhet hvordan alle forhold i inneklimaet påvirker helsen vår, kjenner vi med sikkerhet til at det er sammenheng mellom helse og det å bli utsatt for visse stoffer. Det gjelder blant annet:

 • sigarettrøyk (passiv røyking)
 • radongass
 • asbeststøv
 • dyr
 • husstøvmidd
 • fukt
 • mykotoksiner
 • muggsopp

Symptomene på dårlig inneklima kan være mange, og av og til er det vanskelig å avgjøre om symptomene skyldes inneklima eller andre ting. Symptomene vi kan knytte til dårlig inneluft, er blant annet unormal tretthetsfølelse, hodepine, hudirritasjon, irritasjon i øynene, irritasjon i de øvre og nedre luftveier og dårlig konsentrasjon.

Utfordringer til deg

 

Oppgaver