Fagstoff

Nyttige adresser når du jobber med omsorgssvikt

Publisert: 29.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Jente balanserer på lysstripe

Omsorgssvikt er et stort og viktig område som du kan bruke mye tid på å fordype deg i dersom du ønsker det.

Som barne- og ungdomsarbeider skal du holde deg faglig oppdatert. Det betyr at du må følge med slik at du får med deg de endringene som skjer til enhver tid.

 

Gutt som jobber med PC. Illustrasjon.Niels Henrik jobber på pc 
Som barne- og ungdomsarbeider skal du holde deg faglig oppdatert. Det betyr at du må følge med slik at du får med deg de endringene som skjer til enhver tid

Tegning av gutt som skriver. Illustrasjon.Å søke informasjon 

Du finner mengder med fagstoff med å søke på nettet, men husk å være kritisk til det du finner, for det er ikke alt som er like seriøst.

Her er noen nyttige adresser. Noen av nettstedene har begrenset tilgang til noen av sidene. Du finner lenker til alle adressene i lenkesamlingen.

Pasienthåndboken 
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk som oppdateres fortløpende. NEL brukes av norske leger, sykepleiere, helsesekretærer og annet helsepersonell. Innholdet er basert på norsk og internasjonal forskning og mangeårig medisinsk erfaring.
www.pasienthåndboka.no

Ung.no 
Ung.no er oppslagsverket for deg som er ung. Her får du svar på det du lurer på. Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Bruk ulike søkeord, som for eksempel omsorgssvikt og seksuelle overgrep.
www.ung.no

Helsenett  
Helsenett ble opprinnelig utviklet som ledd i det forebyggende arbeidet drevet av Den Norske Lægeforening, Norges Apotekerforening og Den norske tannlegeforening i samarbeid med et stort antall fagfolk, pasientorganisasjoner og institusjoner. www.helsenett.no

Barneombudet 
Barneombudet er uavhengig, selvstendig og partipolitisk nøytralt og ble opprettet gjennom en egen lov (lov av 6. mars 1981 nr. 5 om barneombud). Barneombudets hovedoppgave er å fremme barns interesser overfor det offentlige og private og følge med i utviklingen av barns oppvekstkår.
www.barneombudet.no

Klara Klok 
Spørresiden Klara Klok har ungdom og unge voksne i aldersgruppen 10–30 som hovedmålgruppe. Hensikten med tjenesten er å gi god informasjon og veiledning om temaene helse, forhold og familie, rusmidler og seksualitet uavhengig av kjønn, alder, bosted, etnisk tilhørighet og funksjonsnivå.
www.klara-klok.no

Regjeringen 
Ved å søke på omsorgssvikt eller andre relevante søkeord vil du få opp en rekke dokumenter som omhandler temaet. Noen av disse dokumentene kan være litt vanskelige, men likevel nyttige dersom du vil fordype deg i emnet.
www.regjeringen.no

Bufetat 
Hovedoppgaven til Bufetat (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) er å gi barn, unge og familier som trenger hjelp og støtte, riktige og gode tiltak i hele landet.
www.bufetat.no

 

Gjør deg kjent på nettstedene over. Noter ned adresser på andre gode nettsteder du finner.

Relatert innhold