Fagstoff

Lokale forhandlinger

Publisert: 02.05.2010, Oppdatert: 26.03.2013
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Penger

Klubbene ved de enkelte bedriftene forhandler også med ledelsen om lønns- og arbeidsvilkår. Slike forhandlinger blir kalt lokale lønnsoppgjør.

Ved mange bedrifter kan de ansatte oppnå større lønnstillegg gjennom de lokale lønnsoppgjørene enn gjennom de sentrale. Det som avgjør hvor mye mer de ansatte skal få i lønn, er blant annet om bedriften går godt, og om det er vanskelig eller lett å skaffe den arbeidskraften bedriften trenger. Lønnsøkningen de ansatte oppnår gjennom lokale forhandlinger, blir kalt lønnsglidning. Den lønnsøkningen de ansatte får, er altså summen av det de oppnår i de sentrale og i de lokale forhandlingene.

Lønns- og arbeidsvilkårene til stadig flere arbeidstakere blir fastsatt ved at hver enkelt forhandler direkte med sin arbeidsgiver. Dette er arbeidstakere som ikke er organisert.