Fagstoff

Smittsomme sykdommer

Publisert: 05.07.2010, Oppdatert: 22.09.2017
Såpe

Sykdommer smitter på ulike måter, og man må prøve å hindre at et sykt barn smitter de andre. Folkehelseinstituttet mener at strenge regler for å holde syke barn borte fra barnehagen har begrenset effekt på smittespredningen. Syke barn bør likevel holdes hjemme i perioder.

Oppslagsverk

Under «relatert innhold» finner du tre oversikter fra Folkehelseinstituttet. Disse oversiktene inneholder de vanligste sykdommene hos barn i barnehagen og småskolen. Du bør bli enig med læreren om hvordan du skal bruke disse oversiktene. Vi anbefaler at de brukes som et oppslagsverk.

 bildet viser en gutt som jobber ved pcOppslagsverk

Det er foreldrene som har ansvaret for å vurdere om barnet er friskt nok til å komme i barnehage og skole. Det er naturlig å vurdere

 • barnets allmenntilstand
 • om barnet er feberfritt
 • om barnet kan delta i daglige aktiviteter
 • sannsynligheten for at andre kan smittes

Samtidig skal voksne vurdere hvor barnet har det best. Ofte er ro og hvile nødvendig for å bli frisk. Noen ganger kan det være vanskelig for foreldre eller foresatte å være hjemme, og da er det viktig at man kommuniserer godt med barnehagen.

Når en smittsom sykdom viser seg i barnehagen eller på skolen, finnes det noen generelle råd man bør følge for å begrense smittespredningen:

 • god håndhygiene hos barn og ansatte
 • god kjøkkenhygiene
 • at syke barn holdes hjemme så lenge som anbefalt fra folkehelseinstituttet
 • ekstra rengjøring i barnehagen
 • desinfisering av stellebord
 • ekstra vask av toaletter og vasker
 • bruk av hansker ved bleieskift og innpakking av bleier og skittent tøy

En del av de smittsomme sykdommene kan forebygges ved hjelp av vaksiner. Det er foreldrene som avgjør om barna skal vaksineres eller ikke. Som barne- og ungdomsarbeider er det greit å kjenne til de vaksinene som gis. Både barn og voksne vaksineres for å forebygge sykdom.

Les mer om vaksiner i lenkesamlingen.

Utfordringer til deg

Oppgaver