Fagstoff

Sammendrag - Biomasse som energikilde

Publisert: 08.01.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Image showing the thumbnail for content named \"Bioenergi\"eForelesning om bioenergi. 

 

Image showing the thumbnail for content named \"Kjemisk lagring\"eForelesning om kjemisk lagring. 
 • Biomasse er trær og planter, men også organisk avfall fra husholdninger, landbruk og industri.
 • Energien som ligger lagret i biomassen, er opprinnelig fanget inn fra solstrålingen via fotosyntesen.
 • Fotosyntese og forbrenning av biomasse kan vi oppfatte som to motsatte prosesser.
 • Solenergien som driver fotosyntesen, får vi tilbake som varmeenergi ved forbrenning.
 • Karbondioksid som havner i atmosfæren ved forbrenning av biomasse, kan bindes ved fotosyntesen når nye trær gror opp, slik at CO2-innholdet i atmosfæren holder seg konstant.
 • Biomasse kan brukes som ubehandlet, som foredlet fast eller foredlet flytende biomasse.
 • Ved en biokjemisk omforming av biomasse til energi blir de organiske stoffene i biomassen brutt ned av mikroorganismer. I søppelfyllinger blir det dannet metan som blir brukt som nyttig brensel.
 • Ved en termokjemisk omforming av biomasse til energi blir de organiske stoffene i biomassen spaltet som følge av en kraftig oppvarming.
 • Ved pyrolyse blir biomassen oppvarmet uten oksygentilførsel. Resultatet er trekull, pyrolyseoljer og brennbare gasser.
 • Gassifisering er en pyrolysereaksjon der biomasse omdannes til brennbare gasser (biogass).
 • Biogass består av brennbare gasser (Typisk CH4 og CO).
 • Biogass kan brukes til brensel, men også til framstilling av hydrogen.
Relatert innhold