Fagstoff

Hygiene i barnehage og skole

Publisert: 14.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Barn som vasker hender. Foto

Rådene for god hygiene er de samme uavhengig av alderen til barnet, men mens barnet i barnehagen trenger hjelp av voksne, må større barn i stadig større grad lære seg å ta ansvar for hygienen selv.

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet er snue, hoste, halsvondt og ørebetennelse nesten dobbelt så vanlig hos de yngste barnehagebarna som hos barn som ikke går i barnehage. Mage-/tarminfeksjoner er tre ganger så vanlig, og i tillegg utsettes barn for stadige angrep av hodelus og brennkopper og andre smittsomme sykdommer.

Siden barn i barnehage og skole leker tett sammen, er det trolig umulig å forebygge all smitte, men man bør gjøre det som er mulig for å forebygge smittespredning.

Noen tiltak for å forebygge smitte er

 • god håndhygiene
 • gode hygienerutiner ved bleieskift og toalettbesøk
 • gode rutiner for rengjøring av leker og utstyr
 • god kjøkkenhygiene
 • gode rutiner for rengjøring i barnehage og skole
 • gode rutiner når barn er i kontakt med dyr
 • ren og god inneluft
 • gode rutiner for avfallshåndtering
 • rent uteområde
 • rutiner for når barna bør være hjemme
 • at man lærer barna om hygiene og lærer dem å ta medansvar for å hindre smittespredning

 

God håndhygiene

På Vg1 lærte du om personlig hygiene og god håndhygiene. Når du jobber med små barn, må du som barne- og ungdomsarbeider hjelpe barna med å innarbeide gode rutiner for håndhygiene. Å vaske hendene etter utelek og toalettbesøk og før matlaging og spising er rutiner som barna bør lære seg. I lenkesamlingen finner du mer om

 • håndhygiene og bruk av desinfeksjonsmidler
 • generell hygiene

 

Bleieskift og toalettbesøk

Ved bleieskift må man enten ha papir som kastes etter hvert skift, eller en ren håndduk for hvert skift. Bleieskift kan foregå uten hansker, men mange foretrekker å bruke det. Vask alltid hendene etter bleieskift.

 

Bleier kan kastes i en vanlig dunk med lokk eller i en spesialbeholder for bleier. Hvis man bruker en vanlig dunk, må den tømmes ofte og rengjøres godt.

Det varierer hvor lenge barna fortsetter med å måtte ha med seg en voksen på toalettet, men lær barnet å vaske hendene selv om det er den voksne som har tørket. Det vil hjelpe barnet med å innarbeide gode rutiner.

 

Rengjøring av leker og utstyr er viktig

 • Leker og utstyr skal alltid vaskes når det er synlig skittent.
 • Leker av plast og tre bør vaskes regelmessig, cirka én gang i uken, med varmt vann og rengjøringsmiddel.
 • Tøyleker vaskes i vaskemaskinen.

 

God kjøkkenhygiene

Dette lærte du mye om på Vg1, men kanskje du bør repetere det fagstoffet som ligger under Vg1? Når du jobber på et kjøkken som serverer mat til flere, bør du være ekstra påpasselig. Dårlig hygiene kan føre til bakterier eller giftstoffer i mat og drikke som kan gi kvalme, diaré eller feber. I lenkesamlingen kan du lese mer om

 • hygiene på kjøkkenet

 

Tannpuss

Tannpuss er foreldrenes ansvar, men mange barn spiser frokosten sin i barnehagen eller på SFO og bør derfor få mulighet til å pusse tennene der. Barnehager som praktiserer dette, mener det bør være en naturlig del av rutinene rundt frokostmåltidet. I dag er det forholdsvis få barnehager og SFO-er som gir tilbud om tannpuss.

 

Dersom barnet skal pusse tennene i barnehagen eller på SFO, krever det en organisering som hindrer spredning av bakterier. De barnehagene som praktiserer tannpuss, har ulike rutiner knyttet til dette:

 • Hvert enkelt barn må ha sin egen tannkost og eventuelt tannglass, og alt må være merket med navn.
 • Tannkoster og tannkrem må oppbevares slik at barna ikke kan få tak i dem uten hjelp.
 • Tannkosten bør byttes ut ved behov og minst to ganger i året.

 

Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler sier blant annet: Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som mulig.

Utfordringer til deg

 

 

Oppgaver