Fagstoff

Oppsummering – sola som energikilde

Publisert: 29.04.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Image showing the thumbnail for content named \"Sola\"eForelesning om sola.  

Image showing the thumbnail for content named \"Solfangere\"eForelesning om solfangere. 

Image showing the thumbnail for content named \"Solceller\"eForelesning om solceller. 
  • En solfanger er et apparat som fanger solenergien ved å omdanne den til varmeenergi i en væske.
  • Vi kan bare nyttiggjøre oss små brøkdeler av all solenergien som vi mottar.
  • For å gjøre solfangere mest mulig effektive blir de bygget etter et drivhusprinsipp, med et glass i fronten og med en bakgrunn som er mørk og godt varmeisolert.
  • En solovn er en spesiell form for solfanger.
  • En solcelle er et apparat som fanger solenergien ved å omdanne den direkte til elektrisk energi.
  • En solcelle kan ikke omdanne mer enn rundt 20 prosent av solenergien til elektrisk energi, resten går tapt som varme til omgivelsene.

Verknadsgraden til solceller. Lenke.Effekt av solceller   

Relatert innhold