Fagstoff

Sammendrag av "Sola som energikilde"

Publisert: 29.04.2010, Oppdatert: 29.08.2018

Mann installerer solfanger på tak. Foto.

Sammendrag

  • Solfangere fanger solenergien ved å omdanne den til varmeenergi i en væske.
  • For å gjøre solfangere mest mulig effektive, blir de bygget etter et drivhusprinsipp, med et glass i fronten og med en bakgrunn som er mørk og godt varmeisolert.
  • Ei solcelle kan omdanne energi fra sollys til elektrisk energi. 
  • Kort kan vi beskrive virkemåten til ei solcelle slik:  
  1. energi fra sollyset slår løs elektroner i solcellepanelet 
  2. løse elektroner blir tvunget til å bevege seg i en bestemt retning 
  3. elektronene ledes tilbake til utgangspunktet gjennom en ledning
  • Ei solcelle kan ikke omdanne mer enn rundt 20 prosent av solenergien til elektrisk energi. Resten går tapt som varme til omgivelsene.