Fagstoff

Energi for framtiden

Publisert: 23.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Vindmølle mot rød himmel. Foto.Vindmølle.   

Viktige kompetansemål fra ungdomstrinnet

 • vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet
 • forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til
 • bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser
 • forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på
 • gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon
 • gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt

Læreplanen sier at du skal kunne dette

Yrkesfag, VG1

 • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
 • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde

Påbygging, VG3

 • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre rede for resultatene
 • beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller
 • gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden

Studiespesialiserende, VG1

Alle ovenstående kompetansemål.

"Hovedområdet dreier seg om sammenhenger mellom naturfaglige fenomener, og om hvordan mennesker har lært seg å utnytte ulike fenomener og stoffer. Området omfatter sentrale områder fra fysikk, kjemi og geofag. Det viser hvordan stoffer er oppbygd og reagerer med hverandre, og det behandler fenomener som lyd, lys, elektrisitet, magnetisme og energi. Vårt eget solsystem, jordas plass, det ytre verdensrom og forskning og teknologi blir også behandlet.

 

I Vg1 er dette hovedområdet splittet opp og kalt energi for framtiden og stråling og radioaktivitet som uttrykk for vektlegging innenfor hovedområdet."

 

Læreplanen i naturfag

Relatert innhold

Fagstoff

Til fordypning