Fagstoff

Innebandy

Publisert: 21.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017
Biledserie, innebandy

Innebandy er en relativt ny idrett. Det er en utpreget lagsport, som blir spilt med kølle og plastball på en bane som måler 20 x 40 meter. Rundt banen løper et 50 cm høyt vant. Hvert lag består av fem utespillere og en målvakt. En kamp spilles normalt i tre omganger à 20 minutter. Tempoet er høyt, og spillerne byttes ofte ut. To dommere deltar hele tida.

Gutter spiller innebandy. Foto.Innebandy  

 

To lag spiller innebandy.foto.Innebandy lagidrett  

 

 

Jente spiller innebandy. Foto.Innebandy jente   

 

Bryting, innebandy. Foto.Bryting    

Innebandy oppsto en gang i slutten av 1960-årene og har siden blitt svært populært i skolen. Mye av grunnen er nok at spillet er enkelt. Til å være et lagballspill er innebandy en lavterskelidrett. Det blir ikke stilt så store krav til ferdigheter for at vi kan delta i spillet og oppleve utvikling og mestring.

Til å begynne med var innebandy en måte å trene på for bandyspillerne i den isfrie årstida. Siden ble spillet innført i skoleverket i 1970-årene for å øke rekrutteringen til bandy. Både lærere og elever fattet stor interesse for innebandy. I den forbindelse ble et stort arbeid lagt ned av Per Fredrik Wright, som må ses på som «innebandyens far» i Norge.

I 1991 ble innebandy offisielt en del av Norges Bandyforbunds idretter. Stadig flere barn, unge og voksne finner fram til denne idretten. Fra 1991 og fram til i dag er tallet på lisensierte innebandyspillere tidoblet.

De små kravene til ferdighet gjør det enkelt å ta opp nye spillere også i relativt høy alder. Dette imaget vil innebandyen gjerne bevare. Det skal være en idrett for alle. En utfordring blir da hvordan vi skal drive ferdighetslæring for spillere på svært ulike nivåer og med ulike ambisjoner. I likhet med andre lagballspill trenger vi også i innebandy å trene opp flere ferdigheter om vi skal prestere godt. Fysiske, psykiske, tekniske, taktiske og sosiale ferdigheter påvirker spillerne og spillet.

På sidene framover skal vi konsentrere oss om tekniske og taktiske ferdigheter. Vi skal se på hvordan vi utfører forskjellige handlinger (teknikk), og hvilke valg vi gjør i gitte situasjoner (taktikk). Målet er å integrere teknisk og taktisk trening, slik at de læres mest mulig sammen og ikke hver for seg.

Innebandykamp