Fagstoff

Kommunikasjon - en oversikt

Publisert: 16.10.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

Kommunikasjon omhandler følgende tema:

 

 • Kommunikasjonsprosessen
 • Soner
 • Roller
 • Sosial kompetanse
 • Grupper
 • Veiledning
 • Konflikthåndtering

Uformell samtale mellom venner. Foto.   

Kommunikasjon kommer av det latinske ordet communicare, som betyr "å gjøre felles". Vi kan si at kommunikasjon er det som gjør det mulig for oss å dele tanker, følelser og meninger med hverandre, det binder mennesker sammen. Kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon er viktig for alle som skal arbeide med mennesker.

"Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift."

Henry Louis Mencken/ordbok.no

Oppgaver


Kommunikasjon omhandler ulike tema. Disse er: kommunikasjonsprosessen, soner, roller, sosial kompetanse, grupper, veiledning og konflikthåndtering.

 1. Lag et tankekart for hvert av temaene. Hva har du lært om disse temaene på ungdomsskolen?
  Ta fram tankekartene når du er ferdig med å jobbe med temaene. Hva har du lært?
 2. Hvilke kompetansemål i din læreplan sier at du skal lære noe om dette fagstoffet?
 3. Diskuter og lag en plan for hvordan du vil jobbe med disse temaene. Du kan lage en plan sammen med klassen eller en egen plan for deg selv.
 4. Lag en tekst eller et rollespill ut fra ett eller flere av temaene.
 5. Diskuter hva dette sitatet betyr: "Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift."
Oppgaver