Fagstoff

Forgiftninger

Publisert: 11.08.2009, Oppdatert: 11.02.2013
Forgiftning

Mange stoffer kan føre til forgiftning. Riktig førstehjelp vil variere fra stoff til stoff. Er du i tvil om hva som er riktig føstehjelp, kan du ringe 113 eller ta kontakt med giftinformsjonen, som både har døgnåpen telefon og egen side på Internett.

Bildet viser et giftmerkeGiftmerke 

Forgiftninger forekommer

  • ved svelging
  • ved innånding
  • gjennom huden

 

Kjemikalier som er i salg og som kan medføre helserisiko, skal være merket med hvilken fare de inneholder og råd om førstehjelp.

På en arbeidsplass skal det finnes informasjon om kjemikalier som benyttes i arbeidet. Denne informasjonen kalles HMS-datablad eller sikkerhetsdatablad.

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Generelt