Fagstoff

Sikring av skadestedet

Publisert: 11.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

Kontakt medisinsk nødtelefon 113 hvis:

 • det er fare for liv eller helse
 •  det er behov for rask hjelp
 • du er usikker på hva du skal gjøre og trenger hjelp og råd

Refleksvester.Foto.Refleksvester er viktig 

Fareskilt.Foto.Fareskilt

En skadet blir lagt i stabilt sideleie. Foto.   Som førstehjelper ved ulykker er det viktig at du tenker på egen sikkerhet før du setter i gang førstehjelp.

I noen tilfeller må du gjennomføre sikringstiltak før du går inn i situasjonen, eksempelvis ved

 • trafikkulykker
 • ulykker med farlig gods
 • ulykker med fare for brann

Sikringstiltak kan være å få en oversikt over situasjonen, antall skadde, type skader og hvem som skal prioriteres.

Oppgi tydelig og nøyaktig:

 • Hvem:Hvem ringer?
 • Hva: Hva har skjedd?
 • Hvor mange er skadde?
 • Er pasienten våken?
 • Hvor: Hvor er skadestedet?

Når du ringer 113, vil du få råd og veiledning om hva du bør gjøre på skadestedet.

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold