Fagstoff

Hydrogen som energibærer

Publisert: 30.10.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Hydrogenatomet. Illustrasjon.Hydrogenatomet.

  

 

Image showing the thumbnail for content named \"Introduksjon energilagring\"eForelesning om energilagring – introduksjon.

 

Hva betyr det at hydrogen er en energibærer?

Hydrogenpumpe. Foto.Hydrogenpumpe Hydrogengass finnes ikke naturlig i store mengder på jorda. Gassen må framstilles før vi kan bruke den. Derfor kaller vi ikke hydrogen en energikildeEnergikilder brukes om tilgjengelig energi som mennesker kan nyttegjøre seg av og omforme til nyttig energi. Eksempler på dette er sollys, olje, gass, geotermisk energi osv., men en energibærer. Mange mener at hydrogen i løpet av de neste tiårene vil spille en svært viktig rolle i bærekraftige energisystemer.

HydrogenHydrogen er det enkleste av alle grunnstoffene og består av et proton og et elektron. Hydrogen er ved standard trykk og temperatur en fargeløs, luktfri og svært brennbar gass. Hydrogen kan framstilles ved elektrolyse av vann, men det meste av hydrogengassen i bruk framstilles fra metangass. kan framstilles på flere måter. Rennende vann, solceller, fossilt brensel eller biomasse er energikilder som kan brukes til å framstille hydrogen. Hydrogen er energibæreren som flytter energien fra disse kildene til et hydrogendrevet energiverk, en hydrogendrevet motor eller en brenselcelle. Vi har en energioverføring når energi flyttes fra et sted til et annet.

Vi har flere energibærere – hydrogen er en av dem

I dagens energisamfunn har hydrogen ingen plass som en kommersiell energibærer. De fossile energikildene/energibærerne og elektrisitet står for det meste av energitransporten.